Przypominamy zasady odwiedzin w czasie pandemii !

W związku z narastającą falą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 ponownie prosimy o uszanowanie zasad obowiązujących podczas odwiedzin.
Odwiedziny powinny być wcześniej zgłoszone personelowi medycznemu (ordynator, lekarz prowadzący, dyżurujący). Odwiedziny są możliwe jeśli:
Zachodzi konieczność udziału Pacjenta w ważnych czynnościach związanych z jego sprawami życiowymi
Doszło do nagłego pogorszenie stanu zdrowia
W przypadku złych rokowań przebiegu choroby
Zachodzi konieczność udziału Pacjenta w sprawach urzędowych (złożenie pełnomocnictwa itp.)
W przypadku chęci skorzystania z posługi duszpasterskiej.
Godziny odwiedzin: 15.00 – 18.00
Przy Pacjencie nie może przebywać więcej niż jedna osoba
Wiek odwiedzających – powyżej 12 r. ż.
Konieczne zachowanie zasad: DDM (dystans, dezynfekcja, maska)
 
Poza tym bardzo prosimy, aby w celu przyjęcia do szpitala zgłaszać się w wyznaczonych godzinach, by nie zwiększać rzeszy osób oczekujących w Izbie Przyjęć.