Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów układu pokarmowego, poprzez wyposażenienie Działu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 kwietnia 2020

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0007/19) – wydatki kwalifikowalne: 1 520 816,52 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 999 833,00 zł, wnioskowany poziom dofinansowania 65,74%.

- wkład własny: 520 983,52 zł.

 

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Przedsięwzięcie obejmuje inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Działu Diagnostyki Obrazowej. Działania będą realizowane w celu podniesienia wydajności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – nowotworów przewodu pokarmowego oraz schorzeń narządu ruchu poprzez dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie pracowni RTG w Dziale Diagnostyki Obrazowej beneficjenta.

Dzieki wsparciu Szpital wymienił dotychczas wykorzystywany aparat RTG, w pełni zamortyzowany i po ponad 10-letnim okresie intensywnej eksploatacji, na nowe i nowoczesne urządzenie. Do tej pory Dział Diagnostyki Obrazowej nie posiadał cyfrowego aparatu RTG z możliwością zastosowania fluoroskopii.

Przedmiotem projektu była adaptacja pomieszczeń dla potrzeb związanych z użytkowaniem zdalnie sterowanego cyfrowego aparatu do badań radiologicznych (fluoroskopia i radiografia), zapewniającego kompleksową diagnostykę oraz zabiegi w leczeniu chorób przewodu pokarmowego (w tym nowotworów), schorzeń układu kostno-mięśniowego w lokalizacji Działu Diagnostyki Obrazowej. Zostały wykonane osłony ochronne na ścianach, służących do odcięcia i ograniczenia stref niebezpiecznych, jak też do zredukowania promieniowania jonizującego. 

Nabycie nowego urządzenia wymagało również dokonania integracji z posiadanym przez Szpital informatycznym systemem radiologicznym, obsługującym aparaty RTG służące do diagnostyki obrazowej.

Zakup zdalnie sterowanego cyfrowego aparatu do badań radiologicznych (fluoroskopia i radiografia) jest wynikiem starań Szpitala w zakresie przeciwdziałania braku dostępu do bezpiecznej i nieinwazyjnej metody diagnostyczno-leczniczej oraz w zakresie poprawy jakości, wydajności i rozszerzenia diagnostyki dla pacjentów zmagającymi się z chorobami cywilizacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewodu pokarmowego (w tym nowotworów), schorzeń narządu ruchu.Aparat uzupełnia niedobór istniejący w województwie opolskim w zakresie fluoroskopii. 

Projekt zrealizowany.

 

     

     

  

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-28
Data publikacji:2020-04-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksandra Głowacka
Liczba odwiedzin:582