EKOLOGICZNY SZPITAL - ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI SOLARNYCH ORAZ POMP CIEPŁA DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 czerwca 2017

Projekt zrealizowany w ramach działania 4.3. – "Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowane) wyniosła 2.557.540,17 zł., wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.173.909,14(85% wartości wydatków kwalifikowanych).
 

Projekt stanowi kolejny etap w budowie „Ekologicznego Szpitala”. Projekt zakłada zwiększenie wykorzystania energii słonecznej i geotermicznej w bilansie energetycznym województwa opolskiego, zmniejszenie emisji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska pyłów i gazów do atmosfery, a także uzyskanie wzrostu efektywności energetycznej. Osiągnięcie tych efektów będzie możliwe dzięki zastosowaniu instalacji kolektorów słonecznych umieszczonych na dachu budynku pulmonologii oraz montażu układu pomp ciepła przy budynku pulmonologii Szpitala, a także dzięki zamontowaniu na terenie placówki latarni solarnych w miejsce starych, energochłonnych lamp. Pozyskiwanie „zielonej energii” do ogrzewania ciepłej wody pozwoli uzyskać oszczędności związane z ograniczonym zakupem energii cieplnej od wytwórcy, natomiast latarnie solarne ograniczą zużycie energii elektrycznej zakupywanej od dystrybutora.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-29
Data publikacji:2017-06-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksandra Głowacka
Liczba odwiedzin:2723