Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i nowotworów układu oddechowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 października 2017

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0007/17-01) – wydatki kwalifikowalne: 2 267 800,41 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 1 927 630,34zł, wnioskowany poziom dofinansowania 85%.

- wkład własny: 340 170,07 zł, w tym dotacja Województwa Opolskiego 235 239,03 zł.

 

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Rosnące potrzeby zdrowotne mieszkańców województwa w zakresie chorób nowotworowych wskazują na konieczność poprawy jakości i zwiększenie dostępności usług medycznych.

Przedsięwzięcie obejmowało realizację zadań przyczyniających się do rozwoju bazy lokalowo-sprzętowej oraz zaplecza diagnostycznego, aby w większym stopniu dostosować swoją ofertę diagnostyczno-leczniczą do  zapotrzebowania na deficytowe bądź nie w pełni zaspokajane świadczenia medyczne.

Wykonano roboty budowlane, które polegały na adaptacji pomieszczeń po stacji dializ, której działalność została przeniesiona do innego budynku. Udostępniona powierzchnia została przebudowana dla potrzeb pacjentów hematologicznych, gdzie obecnie są zlokalizowane sale chorych Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej oraz sala do chemioterapii dziennej dla chorych onkohematologicznych, a także chorych z nowotworem płuca z Oddziału Pulmonologii.

Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną, w tym sprzęt rehabilitacyjny dla usprawniania osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Przeprowadzono również rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w celu utworzenia stanowisk roboczych dla personelu medycznego Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej, z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem umożliwiającym podłączenie do systemu informatycznego funkcjonującego w Szpitalu.

Inwestycja w infrastrukturę i wyposażenie była realizowana w celu podniesienia wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, w szczególności zaś chorób rozrostowych układu krwiotwórczego oraz raka płuca. Wykonanie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa opolskiego poprzez wsparcie jedynego w regionie Oddziału Hematologii i Onkologii Hematologicznej zapewniającego kompleksowe i wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne onkohematologiczne (diagnostyka, leczenie, chemioterapia, programy lekowe) oraz chemioterapię pacjentów Oddziału Pulmonologii.

Projekt zrealizowany .

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-31
Data publikacji:2017-10-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksandra Głowacka
Liczba odwiedzin:2855