Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 października 2017

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0008/17-00)– wydatki kwalifikowalne: 3 992 203,87 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 3 393 373,28 zł, wnioskowany poziom dofinansowania 85%.

- wkład własny Szpitala: 598 830,59 zł.

 

Celem projektu jest lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Przedsięwzięcie obejmuje inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Działania będą realizowane w celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych w celu powiększenia bazy łóżkowej - liczby miejsc intensywnej terapii, zakupu sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia informatycznego oraz wdrożenia systemu oceny bólu.

Powiększenie bazy łóżkowej o trzy w pełni wyposażone stanowiska do intensywnej terapii dotyczy już istniejącego Oddziału. Specjalistyczne usługi medyczne skierowane będą dla ogółu społeczeństwa. Przedsięwzięcie jest podejmowane na rzecz wysokiej jakości opieki. I tak dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego inwestycja umożliwi podniesienie wydajność leczenia z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii, opieki pooperacyjnej, do której dostęp w województwie opolskim jest niewystarczający. Z powodu występujących dosyć często braków wolnych miejsc w OAiIT w regionie, pacjenci są transportowani do sąsiednich województw.

W proponowanym dosprzętowieniu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przewidziany jest m.in. zakup urządzenia do pozaustrojowego usuwania CO2 – pierwszego tego typu w południowej Polsce. Umożliwia on stworzenie szansy dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc przeżycia okresu zaostrzenia niewydolności oddechowej, w konsekwencji uratowania pacjenta.

W Oddziale będzie funkcjonował także system oceny bólu PAS. System umożliwi kontrolowanie bólu pacjentów hospitalizowanych w oddziałach zabiegowych, tj. chirurgii ogólnej oraz w chirurgii urazowo-ortopedycznej. Każdy pacjent przy użyciu pilota będzie oceniał aktualny poziom bólu. Moduł jest bezprzewodowy, zapewnia jednoczesny monitoring wielu pacjentów przebywających w oddziałach Szpitala w jednym miejscu - w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Projekt w trakcie realizacji.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-31
Data publikacji:2017-10-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksandra Głowacka
Liczba odwiedzin:433