Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 października 2017

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0008/17-01)– wydatki kwalifikowalne: 3 782 509,60 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 3 215 133,16 zł, wnioskowany poziom dofinansowania 85%.

- wkład własny Szpitala: 567 376,44 zł, w tym dotacja Województwa Opolskiego 399 202,23 zł.

 

Cel projektu: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Przedsięwzięcie obejmowało inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Działania zostały zrealizowane w celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Wykonano roboty budowlane w celu powiększenia bazy łóżkowej - liczby miejsc intensywnej terapii, zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną, wyposażenie informatyczne oraz wdrożono systemu oceny bólu.

Powiększenie bazy łóżkowej o trzy w pełni wyposażone stanowiska do intensywnej terapii dotyczyo już istniejącego oddziału. Specjalistyczne usługi medyczne skierowane są dla ogółu społeczeństwa. Przedsięwzięcie zostało podjęte na rzecz wysokiej jakości opieki. I tak dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego inwestycja umożliwia podniesienie wydajność leczenia z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii, opieki pooperacyjnej, do której dostęp w województwie opolskim jest niewystarczający. Z powodu występujących dosyć często braków wolnych miejsc w OAiIT w regionie, pacjenci są transportowani do sąsiednich województw.

 

     

 

Dosprzętowienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dotyczyo m.in. zakupu urządzenia do pozaustrojowego usuwania CO2 – pierwszego tego typu w regionie. Stwarza ono pacjentom z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc szansę przeżycia okresu zaostrzenia niewydolności oddechowej, w konsekwencji uratowania pacjenta.

W oddziale funkcjonuje także system oceny bólu PAS, który umożliwia kontrolowanie bólu pacjentów hospitalizowanych w oddziałach zabiegowych, tj. chirurgii ogólnej oraz w chirurgii urazowo-ortopedycznej. Każdy pacjent przy użyciu pilota dokonuje oceny poziomu bólu. Moduł jest bezprzewodowy, zapewnia jednoczesny monitoring wielu pacjentów przebywających w oddziałach Szpitala w jednym miejscu - w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Projekt zakończony w 2018 r.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-31
Data publikacji:2017-10-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksandra Głowacka
Liczba odwiedzin:2937