Zwiększenie efektywności energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu poprzez budowę mini elektrowni w oparciu o panele fotowoltaiczne, wymianę oświetlenia na energooszczędne, instalację wentylacji z odzyskiem ciepła

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 października 2017

 

Wartość całkowita projektu (Umowa RPOP.03.02.02-16-0009/17): 3 667 299,61 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane w kwocie: 2 869 174,06 zł,

- kwota dofinansowania: 2 433 466,41 zł,

- wkład własny w kwocie: 435 707,65 zł.

 

Celem ogólnym projektu była poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców jak i rozwój infrastruktury technicznej, wspieranie niskoemisyjnej gospodarki, pozytywne oddziaływanie na system przyrodniczy, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności na Opolszczyźnie poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.

Celem szczegółowym przedsięwzięcia było zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym, w  jednostce o znaczącej funkcji społecznej, tj. świadczącej usługi społeczne z zakresu ochrony zdrowia.

Efekty realizacji inwestycji:

Panele fotowoltaiczne

Szpital wykorzystuje odnawialną energie pozyskiwaną z instalacji solarnych oraz pomp ciepła. Dzięki budowie mini elektrowni w oparciu o panele fotowoltaiczne zwiększa się zastosowanie odnawialnych źródeł energii w jednostce, a także w bilansie energetycznym województwa opolskiego. Panele zostały zamontowane na istniejących budynkach Szpitala. Zgodnie z audytem energetycznym zamontowano dwie mini elektrownie po 156 paneli fotowoltaicznych, o mocy instalacji 39,8 kW.

 

 Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła

Instalacja została wykonana w pomieszczeniach kuchni, zlokalizowanych w budynku głównym Szpitala. Przed inwestycją funkcjonowała centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, a tym samym ciepło z kuchni było bezpowrotnie tracone. W ramach projektu została zamontowana centrala z odzyskiem ciepła, gdzie odzyskuje się energię cieplną. W efekcie przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na ograniczenie emisji CO2 o 110,19 tony na rok.

 

 Oświetlenie energooszczędne typu LED

Wcześniej w  budynkach Szpitala były zastosowane źródła światła typu: żarówki, świetlówki liniowe i świetlówki kompaktowe. Wymienione w ramach projektu oświetlenie LED charakteryzuje się mniejszą energochłonnością w porównaniu z dotychczas użytkowanym systemem, co pozwala na uzyskiwanie oszczędności energii elektrycznej 396,40 MWh/rok, a także na ograniczenie emisji CO2 o 329,61 tony na rok.

 

 Wykonanie ciepłego zielonego dachu

Dotychczas na terenie Szpitala nie były zastosowane zielone żyjące dachy/ściany. Ciepły zielony dach został wykonany na dachu obiektu przylegającego do budynku głównego, zlokalizowanego w centralnej części terenu Szpitala, w sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pawilonu diagnostyczno-zabiegowego.

 

Zastosowanie systemu zarządzania energią.

Dotychczas jednostka nie posiadała systemu zarządzania energią. Zastosowany w ramach projektu system pozwala na kontrolę nad pracą wszystkich urządzeń podłączonych do systemu (rejestracja danych, sterowanie pracą urządzeń, informacja o awariach, zliczanie za zużytą  lub dostarczoną energię). System jest „otwarty” i umożliwia rozbudowę systemu zarządzania energią w przyszłości dla wszystkich urządzeń.

Projekt został ukończony w 2018 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-31
Data publikacji:2017-10-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksandra Głowacka
Liczba odwiedzin:2865