Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenienie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 września 2018

 

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0049/17) – wydatki kwalifikowalne: 10 253 309,15 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 8 640 463,62 zł,  poziom dofinansowania 84,27%.

- wkład własny: 1 612 845,53 zł, w tym dotacja Województwa Opolskiego (jednostki samorządu terytorialnego) 278 635,00 zł.

 

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Przedsięwzięcie obejmuje inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii. Działania będą realizowane w celu podniesienia wydajności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – nowotworów przewodu pokarmowego poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala.

W ramach projektu zostały zakupione zestawy urządzeń do wykonywania badań endoskopowych (gastroskopii, kolonoskopii, rektoskopii), sprzęt służący do mycia i dezynfekcji endoskopów oraz umożliwiający wygodne dla lekarzy – endoskopistów korzystanie z narzędzi i akcesoriów w trakcie realizowanych procedur. Ta część inwestycji miała charakter odtworzeniowy.

Ponadto, planowany jest zakup nowych urządzeń – m.in. zestawu EUS (radialnego) dotychczas niedostępnego w województwie opolskim. To metoda diagnostyczna na miarę XXI wieku, będąca połączeniem ultrasonografii i endoskopii. W narzędziu tym głowica endosonografu znajduje się na końcu endoskopu. Rozwiązanie takie pozwala na bliski kontakt głowicy USG a badanym narządem co kapitalnie zwiększa możliwości diagnostyczne. Sonda jest przeprowadzana, podobnie jak w gastroskopii, przez przełyk, żołądek i dwunastnicę. Metoda ta umożliwia m.in. badanie w kierunku raka trzustki, raka przełyku i raka żołądka, a także wykrycie łagodnych guzów górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pozwala także na wykonanie biopsji różnych zmian znajdujących się w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

Pracownia zyska również nowe wyposażenie do diagnostyki obrazowej: jezdny aparat RTG z ramieniem C, stół zabiegowy, parawan RTG z jezdną szybą i fartuchy ochronne.

W ramach zadania zostały przeprowadzone prace budowlane w zakresie wykonania osłon ochronnych na ścianach, służących do odcięcia i ograniczenia stref niebezpiecznych, jak też do zredukowania promieniowania jonizującego. 

Nabycie nowej aparatury wymagało również zakupienia nowej wersji oprogramowania do obsługi endoskopów, służącym do przesyłania obrazu i opisu wyników badań do bazy danych konkretnego pacjenta. Następnie dokonano integracji z informatycznym systemem informacji radiologicznej, archiwizacji i zarządzania obrazami, obsługującym także aparaty RTG służące do diagnostyki obrazowej.

W ramach inwestycji został także zakupiony sprzęt IT wraz z oprogramowaniem. Instalacja i urządzenia są kompatybilne z posiadaną już infrastrukturą informatyczną.

W związku z ogłoszeniem w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 i potrzebą zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych poprzez doposażenie beneficjentów projektów w ramach RPO WO 2014 – 2020, w drodze aneksu został zwiększony zakres rzeczowo-finansowy projektu w zakresie: środków ochrony osobistej, sprzętu i zasobów budowlanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej przekazanych poprzez Instytucję Zarządzającą - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pierwotna wartość projektu 2 786 350,00 zł  wzrosła o blisko 7,5 mln zł do kwoty 10 253 309,15 zł, a wysokość udzielonego dofinansowania 2 368 397,50 zł wzrosła o 6 272 066,12 zł do kwoty 8 640 463,62 zł.

W ramach dodatkowo pozyskanych środków finansowych Szpital:

1) realizuje zakupy środków ochrony osobistej dla personelu, a w szczegolności: maski, przyłbice, kombinezony przeciwwirusowe, fartuchy, czepki i okulary ochronne, ochraniacze na buty, rękawice medyczne, środki do dezynfekcji rąk, środki wirusobójcze i chusteczki myjąco-dezynfekcyjne;

2) realizuje zakupy urządzeń i sprzętu m.in.: tomograf komputerowy, przyłóżkowy aparat RTG, myjki-dezynfektory, myjnię-dezynfektor, narzędziową przelotową, pulsoksymetry, termometry bezdotykowe, inhalatory medyczne,  wózek-wanne do mycia pacjentów;

3) zrealizował roboty budowlane w zakresie: adaptacji pomieszczeń w Oddziale Chorób Zakaźnych w celu wyodrębnienia izby przyjęć dla pacjentów  z podejrzeniem koronawirusa, wykonania dodatkowej wentylacji w izolatce w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przygotowania rejestracji i komunikacji w SOR i w Oddziale Chorób Zakaźnych, modernizacji instalacji gazów medycznych w utworzonej sali intensywnej terapii w Oddziale Chorób Zakaźnych, wyposażenia namiotów w celu poszerzenia bazy izby przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych.

 

Projekt w trakcie realizacji.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-28
Data publikacji:2018-09-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksandra Głowacka
Liczba odwiedzin:1631