Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy - Szpital Wojewódzki w Opolu

Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

 Lokalizacja: ul. Katowicka 64 (wejście od szpitalnego dziedzińca, budynek B)

 

 

Godziny pracy rejestracji:

 

Telefon:

Godziny rejestracji telefonicznej

 

Do zadań Poradni należy: udzielanie porad dla dzieci i dorosłych diagnozowanie i leczenie takich chorób jak: gruźlica płuc i pozapłucn, P.O.Ch.P. - Przewlekła Obturacyjna Choroba Oskrzelowo-Płucna, astma oskrzelowa, zapalenie płuc o różnej etiologii, schorzenia śródmiąższowe płuc (np. zwłóknienie płuc, serkoidoza, pylica płuc - możliwość kierowania na HRCT klatki piersiowej, zatorowość płucna, przewlekły nikotynizm, rak płuc, zespół bezdechu sennego, udzielanie pomocy w nagłej, nasilonej duszności w przebiegu astmy oskrzelowej czy P.O.Ch.P. (dożylne podanie leków oraz inhalacje), prewencja i wczesne wykrywanie chorób płuc, nowotworów, świadczenia konsultacyjne, diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami płuc, nowotworów, diagnostyka i leczenie chorób alergicznych, wykonywanie testów skórnych z alergenów wziewnych i pokarmowych.

Prowadzimy też m.in.: badanie czynnościowe płuc (spirometria), inhalacje, wymazy z nosa i gardła, odczulanie, spirometrię, EKG, saturację O2 pulsoksymetrem).

Kwalifikujemy do Domowego Leczenia Tlenem.

Prowadzimy też wstępną diagnostykę, wraz ze skierowaniem do ośrodka w Głuchołazach na badanie polisomnograficzne. Kierujemy chorych do zakładów leczniczych, zapewniamy opiekę poszpitalną w stosunku do chorych z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli.

 Ważne dla pacjenta

Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Bez skierowania lekarza: ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:

Szczególne uprawnienia:

Zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., 1793 ze zm.), w części dot. szczególnych uprawnień niektórych osób do  świadczeń poza kolejnością obowiązują następujące zasady:

Głównie świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane w dniu zgłoszenia.

W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących:

- w przypadku świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wyznacza się inny termin nie późniejszy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

- w przypadku świadczenia z zakresu szpitalnej opieki zdrowotnej wyznacza się inny możliwie  najszybszy termin.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 24 i 47c) mają:

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mają:

Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Skierowanie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest wymagane (na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a, 12, 13,14) dla:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-22
Data publikacji:2016-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15093