Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I GASTROENTEROLOGII

Odział chorób wewnętrznych

Lokalizacja: budynek główny przy ul. Katowickiej 64, piętro III

Kierownik oddziału: dr n. med. Zbigniew Kuzyszyn

Zespół:

lek. med. Elżbieta Grochowska

lek. med. Andrzej Półkoszek

 

Pielęgniarka oddziałowa: specjalista pielęgniarstwa zachowawczego Krystyna Kloc

Sekretarka medyczna: Dorota  Widz

Telefony:

Oddział chorób wewnętrznych przeszedł gruntowny remont w latach 2016-2017. Obecnie prowadzi się tu leczenie w ramach następujących pododdziałów:

  

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych, m.in. diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia, takich jak: choroby serca, w tym choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, choroby naczyń obwodowych, choroby mikrokrążenia, niewydolność krążenia. 
Szpital w tym zakresie oferuje kompleksowe usługi na bazie własnych pracowni diagnostycznych oraz umów z innymi jednostkami ochrony zdrowia. W oparciu o posiadaną aparaturę medyczną wykonywane są tu testy wysiłkowe na bieżni ruchomej, badanie EKG 24-godzinne metodą Holtera, automatyczny 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego, badanie echokardiograficzne, badania stress echo z dobutaminą, badanie przepływów obwodowych z użyciem technik dopplerowskich.Zapewniamy możliwość kontynuowania leczenia stacjonarnego w trybie ambulatoryjnym:

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-16
Data publikacji:2017-05-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:20755