Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.

Poradnia Nefrologiczna

Godziny pracy rejestracji bezpośredniej:

 

 Telefon:

Godziny rejestracji telefonicznej:

 

 

 

Lokalizacja: ul. Katowicka 64 (dogodne wejście od strony szpitalnego dziedzińca)

Poradnia prowadzi konsultacje, diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami nerek, diagnozuje i leczy zakażenia układu moczowego, przewlekłe niewydolności nerek oraz prowadzi konsultacje osób dializowanych. Pozy tym:Zasady przyjęcia:

Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 Bez skierowania lekarza: ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:

Ważne dla pacjenta

Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy do Poradni powinni posiadać aktualne wyniki następujących badań:

Wyżej wymienione badania zleca lekarz wydający skierowanie do poradni.

Szczególne uprawnienia:

Zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., 1793 ze zm.), w części dot. szczególnych uprawnień niektórych osób do  świadczeń poza kolejnością obowiązują następujące zasady:

Głównie świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane w dniu zgłoszenia.

W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących:

- w przypadku świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wyznacza się inny termin nie późniejszy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

- w przypadku świadczenia z zakresu szpitalnej opieki zdrowotnej wyznacza się inny możliwie  najszybszy termin.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 24 i 47c) mają:

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mają:

Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Skierowanie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest wymagane (na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a, 12, 13,14) dla:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-22
Data publikacji:2016-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:14456