Odwiedziny i udzielanie informacji o stanie zdrowia - zasady obowiązujące w czasie pandemii

Szanowni Pacjenci i Wasi Bliscy

Z uwagi na pandemię wprowadzamy – w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów, Bliskich i Personelu – ograniczenia dotyczące odwiedzin.

Odwiedziny tylko w uzasadnionych przypadkach:

  1. Konieczność udziału Pacjenta  w ważnych czynnościach związanych z jego sprawami życiowymi
  2. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia
  3. Złe rokowanie przebiegu choroby
  4. Konieczność udziału Pacjenta w sprawach urzędowych (złożenie pełnomocnictwa itp.)
  5. Chęć skorzystania z posługi duszpasterskiej.

Godziny: 15.00 – 18.00

Przy Pacjencie nie może przebywać więcej niż jedna osoba

Wiek odwiedzających – powyżej 12 r. ż.

Konieczne zachowanie zasad: DDM

Prosimy nie siadać na łóżkach.

 

 

 

Informacje o stanie zdrowia Pacjenta można uzyskać także telefonicznie. po weryfikacje za pomocą hasła uzyskanego od Pacjenta lub przy pomocy Internetowego Konta Pacjenta.