Rejestracja:

  • 77 44-33-583

Godziny pracy Ośrodka:

  • Poniedziałek, piątek: 7.00 – 18.00
  • Wtorek, środa, czwartek: 7.00 – 16.00
 
 

Lokalizacja: ul. Katowicka 64 A (w budynku Rahabilitacji, Stacji Dializ, Opieki Krótkoterminowej, Hostelu), dojście od ul. Kośnego, za budynkiem chorób zakaźnych.

Kierownik: lek. med. Hanna Gordała – specjalista rehabilitacji, specjalista ortopedii i traumatologii

W  nowym, oddanym do użytku w 2016 roku, ośrodku prowadzimy kompleksową rehabilitację pacjentów. Służymy  poradą lekarską i psychologiczną. Dysponujemy nowoczesnymi salami ćwiczeń i gabinetami wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt do wszelkich form rehabilitacji, a także salą wypoczynku dla pacjentów po zabiegach.

Ośrodek zajmuje się w szczególności pacjentami z obrzękiem limfatycznym, najczęściej po amputacji piersi.

Większość z naszych podopiecznych to pacjenci  w czasie i po leczeniu onkologicznym.

Prowadzimy również rehabilitację chorych po zabiegach ortopedycznych (protezoplastyka stawów: kolanowych, biodrowych, barkowych), po urazach narządu ruchu.

Ważne dla pacjenta:

Proszę wziąć z sobą na zabiegi: obuwie zamienne, ręcznik, wygodny sportowy strój.

Obowiązuje skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia rehabilitacyjne za odpłatnością – na podstawie art. 61 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

Szczególne uprawnienia:

Uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają następujące osoby:

świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu”, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, kobiety w ciąży,

  • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych mają prawo dostępu do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – art. 57 ust. 2 pkt. 10 i 10a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Uwaga: Szpital prowadzi też odpłatne zabiegi rehabilitacyjne, więcej na ten temat

Usługi odpłatne, cennik – Szpital Wojewódzki w Opolu.