Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Godziny pracy rejestracji bezpośredniej:

 • poniedziałek - piątek: 7.00 – 14.30

 

 Telefon:

 • 77 44-33-828

Godziny rejestracji telefonicznej: 

 • poniedziałek - piątek: 7.00 - 14.30

 

 Lokalizacja: ul. Katowicka 64 (wejście od szpitalnego dziedzińca, budynek B)

 

 

Do zadań Poradni należy: udzielanie porad dla dzieci i dorosłych diagnozowanie i leczenie takich chorób jak: gruźlica płuc i pozapłucn, P.O.Ch.P. - Przewlekła Obturacyjna Choroba Oskrzelowo-Płucna, astma oskrzelowa, zapalenie płuc o różnej etiologii, schorzenia śródmiąższowe płuc (np. zwłóknienie płuc, serkoidoza, pylica płuc - możliwość kierowania na HRCT klatki piersiowej, zatorowość płucna, przewlekły nikotynizm, rak płuc, zespół bezdechu sennego, udzielanie pomocy w nagłej, nasilonej duszności w przebiegu astmy oskrzelowej czy P.O.Ch.P. (dożylne podanie leków oraz inhalacje), prewencja i wczesne wykrywanie chorób płuc, nowotworów, świadczenia konsultacyjne, diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami płuc, nowotworów, diagnostyka i leczenie chorób alergicznych, wykonywanie testów skórnych z alergenów wziewnych i pokarmowych.

Prowadzimy też m.in.: badanie czynnościowe płuc (spirometria), inhalacje, wymazy z nosa i gardła, odczulanie, spirometrię, EKG, saturację O2 pulsoksymetrem).

Kwalifikujemy do Domowego Leczenia Tlenem.

Prowadzimy też wstępną diagnostykę, wraz ze skierowaniem do ośrodka w Głuchołazach na badanie polisomnograficzne. Kierujemy chorych do zakładów leczniczych, zapewniamy opiekę poszpitalną w stosunku do chorych z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli.

 Zasady przyjęcia:

Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Bez skierowania lekarza: ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:

 • w stanach nagłych, związane ze stanem zagrożenia życia,

 • za odpłatnością - na podstawie art. 61 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 Szczególne uprawnienia do rejestracji "poza kolejnością" mają:

 •  osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
 •  kobiety w okresie ciąży
 •  inwalidzi wojenni
 •  inwalidzi wojskowi
 •  kombatanci
 •  dawcy przeszczepu i zasłużeni dawcy przeszczepu
 •  zasłużeni honorowi dawcy krwi
 •  inne osoby na podstawie ustaw szczególnych

Świadczenia powinny być w powyższych przypadkach udzielaneniezwłocznie, do 7 dnia roboczego od dnia rejestracji. Rejestracji "poza kolejnością" można dokonać jedynie po okazaniu/dostarczeniu przez pacjenta dokumentu (legitymacja, orzeczenie o niepełnospranwości, itp) będącego podstawą do powyższego uprawnienia.

Bez skierowania ze swiadczeń w poradni mogą korzystać:

 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacj
 • oraz pozostałe osoby na podstawie ustaw szczególnych

Podczas rejestracji należy okazać/dostarczyć dokument upoważniający do skorzystania z uprawnienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-22
Data publikacji:2016-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:28230