Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 Lokalizacja: ul. Katowicka 64 (wejście od szpitalnego dziedzińca, budynek B)

 

Telefon

 • 77 44-33-828

Poradnia czynna w:

 • pn., śr.,czw., pt. :- 7.30 - 15.00,
 • wt.: - 7.30 -18.00:

Do zadań Poradni należy: udzielanie porad dla dzieci i dorosłych diagnozowanie i leczenie takich chorób jak: gruźlica płuc i pozapłucn, P.O.Ch.P. - Przewlekła Obturacyjna Choroba Oskrzelowo-Płucna, astma oskrzelowa, zapalenie płuc o różnej etiologii, schorzenia śródmiąższowe płuc (np. zwłóknienie płuc, serkoidoza, pylica płuc - możliwość kierowania na HRCT klatki piersiowej, zatorowość płucna, przewlekły nikotynizm, rak płuc, zespół bezdechu sennego, udzielanie pomocy w nagłej, nasilonej duszności w przebiegu astmy oskrzelowej czy P.O.Ch.P. (dożylne podanie leków oraz inhalacje), prewencja i wczesne wykrywanie chorób płuc, nowotworów, świadczenia konsultacyjne, diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami płuc, nowotworów, diagnostyka i leczenie chorób alergicznych, wykonywanie testów skórnych z alergenów wziewnych i pokarmowych.

Prowadzimy też m.in.: badanie czynnościowe płuc (spirometria), inhalacje, wymazy z nosa i gardła, odczulanie, spirometrię, EKG, saturację O2 pulsoksymetrem).

Kwalifikujemy do Domowego Leczenia Tlenem.

Prowadzimy też wstępną diagnostykę, wraz ze skierowaniem do ośrodka w Głuchołazach na badanie polisomnograficzne. Kierujemy chorych do zakładów leczniczych, zapewniamy opiekę poszpitalną w stosunku do chorych z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli.

 Ważne dla pacjenta

Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Bez skierowania lekarza: ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:

 • w stanach nagłych, związane ze stanem zagrożenia życia,

 • za odpłatnością - na podstawie art. 61 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027).

Szczególne uprawnienia:

Uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością (od 1 stycznia 2017 r.) posiadają następujące osoby:

 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,

 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu”,

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,

 • kombatanci,

 • kobiety w ciąży,

 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych mają prawo dostępu do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - art. 57 ust. 2 pkt. 10 i 10a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-22
Data publikacji:2016-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8228