ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Jesteśmy jedynym takim zakładem na Opolszczyźnie. Pracuje tu wysokokwalifikowana kadra, zakład jest też doskonale wyposażony.

Telefony:

Rejestracja: 77 44 33 652

Czynna: od pon. do pt.  w godz.: 7.30 – 14.30.

email: zmn@szpital.opole.pl

Lokalizacja: ul. Katowicka 64 (dogodne wejście od strony szpitalnego dziedzińca) .

UWAGA: OBECNIE Z POWODU PRAC BUDOWLANYCH PROSZĘ PORUSZAĆ SIĘ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI NA TABLICACH INFORMACYJNYCH.

  

Kierownik:

dr hab. n. med. Diana Jędrzejuk

specjalista medycyny nuklearnej i chorób wewnętrznych

 

Personel Zakładu:

dr n. med. Aleksander Skoczylas - specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii, specjalista w zakresie medycyny nuklearnej

mgr Agnieszka Kluza - Specjalista Fizyki Medycznej i Radiofarmacji / Inspektor Ochrony Radiologicznej

Anna Gołębiowska - Starsza Pielęgniarka

Irena Linkert – Licencjat pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Ewa Centner-Łubocka - Starszy technik analityki medycznej

Alina Partyka - Technik elektroradiolog

Mirosław Żyła - Starszy technik analityki medycznej

Justyna Raniszewska – sekretarka medyczna / rejestratorka

 

Zakład Medycyny Nuklearnej ma umowę z NFZ.

Skierowanie (refundowane przez NFZ) powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki kierującej na badanie zawierającą NIP, REGON oraz numer umowy z NFZ,

 • pieczątkę lekarza z numerem prawa wykonywania zawodu,

 • dane pacjenta,

 • rodzaj badania,

 • cel badania.

Na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) Art. 32c. 1 informujemy, że stosowanie źródeł promieniotwórczych oraz źródeł promieniowania jonizującego na terenie Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, ul. Katowicka 64, 45-061 Opole - nie wpływa na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Poziom zmierzonych dawek promieniowania na zewnątrz obiektu jest na poziomie tła naturalnego promieniowania.

 

Informacje dla pacjentów

Po otrzymaniu skierowania proszę zasięgnąć informacji na temat właściwego przygotowania do badania w naszej rejestracji tel. 77 443 36 52 i postarać się zastosować do zaleceń.

Prosimy o skonsultowanie z lekarzem prowadzącym naszych zaleceń, zwłaszcza tych dotyczących ewentualnego odstawienia leków!

Bezwzględnym przeciwwskazaniem wykonywania badań izotopowych jest ciąża pacjentki.

Jeśli nie masz pewności, czy nie jesteś w ciąży - odłóż badanie na później. Kobietom w wieku rozrodczym zaleca się wykonywanie badań w pierwszej połowie cyklu miesięcznego, kiedy prawdopodobieństwo ciąży jest minimalne. Nie powinno się także wykonywać badań tego typu u kobiet karmiących piersią - nie jest to jednak przeciwwskazanie bezwzględne.

Prosimy o przychodzenie na badania punktualnie w wyznaczonym terminie, ponieważ Państwa spóźnienie przesuwa w czasie badania dalszych osób, powodując przedłużenie ich oczekiwania.

Pacjentom w dniu badania nie powinny towarzyszyć małe dzieci i kobiety w ciąży.

W dzień badania proszę przynieść ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający Państwa tożsamość.

Prosimy o przyniesienie ze sobą wyników wcześniejszych badań, które mogą być przydatne naszym lekarzom w analizie scyntygramów (dostarczone wyniki zwracamy wraz z wynikiem i opisem naszego badania).

Po zakończeniu badania należy zapewnić sobie możliwość przyjęcia dużej ilości płynów w celu przyśpieszenia wydalania preparatu izotopowego z organizmu.

Po badaniu izotopowym należy ograniczyć kontakt z dziećmi i kobietami w ciąży (zarówno w domu jak i w środkach transportu publicznego) - dotyczy to szczególnie badań wykonywanych izotopem jodu.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu chory nie będzie mógł przybyć na badanie w określonym terminie, lub jeśli spodziewane jest spóźnienie należy natychmiast powiadomić o tym fakcie pracowników Zakładu!

 Działalność leczniczo-usługowa:

1. Przykładowe badania scyntygraficzne wykonywane w ZMN (wymagane skierowanie z poradni specjalistycznej mającej umowę z NFZ !):

 • Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy Tc-99m z ewentualnym badaniem technetochwytności i badaniem SPECT

 • Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy I-131 z jodochwytnością i ewentualnym badaniem SPECT

 • Scyntygrafia statyczna wątroby (koloid) z ewentualnym badaniem SPECT

 • Scyntygrafia dynamiczna wątroby MBrIDA

 • Scyntygrafia wątroby znakowanym zbiorem krwi

 • Scyntygrafia dynamiczna nerek (renoscyntygrafia):

 • Scyntygrafia nerek statyczna: planarna i SPECT

 • Scyntygrafia dla oceny krwawienia do przewodu pokarmowego z ewentualnym badaniem SPECT

 • Scyntygrafia przytarczyc – SPECT/CT

 • Scyntygrafia kości

 • whole body (całego ciała)

 • Scyntygrafia perfuzyjna płuc scyntygrafia nerek statyczna: planarna i SPECT

 • Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego-spoczynek

 • Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego-wysiłek (próba na bieżni i próba farmakologiczna)

 • Radioizotopowe badanie funkcji komór serca - pierwsze przejście

 • Radioizotopowe badanie czynnościowe ślinianek z ewentualnym badaniem SPECT

 • Limfoscyntygrafia węzła wartowniczego (czerniak, rak sutka)

 • Limfoscyntygrafia kończyn

 

2. Leczenie Radioizotopami (wymagane skierowanie od lekarza specjalisty mającego umowę z NFZ lub lekarza POZ):

 • Leczenie I-131 łagodnych chorób tarczycy

 • Paliatywne leczenie izotopem strontu i samaru objawów bólowych w przebiegu zmian przerzutowych do układu kostnego.

 • Podawanie radiofarmaceutyków dostawowo: itr-90, erb-169, ren-186

 • Leczenie izotopem radu przerzutów raka prostaty do kośćca w ramach programu lekowego we współpracy z Opolskim Centrum Onkologii

 Chorzy otoczeni są wszechstronną opieką, diagnozowani i kontrolowani po podaniu radioizotopu.  

 

Sprzęt na jakim pracujemy

 Skaner SPECT/CT: AnyScan SC MEDISO Medical Imaging Systems -skaner składający się z dwugłowicowej gamma kamery SPECT zintegrowanej z tomografem CT i wspólnym stołem pacjenta. Wyposażona w kolimatory: LEHR i HEGP.

Gamma kamera X-Ring-R: MEDISO Medical Imaging Systems - cyfrowa wielofunkcyjna gamma kamera jednogłowicowa do badań scyntygraficznych np. kośćca, nerek oraz badań SPECT.

Gamma kamera: NUCLINE TH-33: MEDISO Medical Imaging Systems - cyfrowa, wysokiej rozdzielczości gamma kamera o prostokątnym polu widzenia do badań np. tarczycy, ślinianek, przytarczyc. Wyposażona w kolimatory: LEHR i HEGP.

Komora Laminarna: Tema Sinergie Safeflow Faster

Miernik Aktywności: Capintec CRC 55-TR wraz z drukarką etykiet

Miernik do pomiaru dawek podawanych pacjentowi.

Miernik Aktywności: Atomlab 100+ Biodex- miernik do pomiaru dawek podawanych pacjentowi.

Monitor skażeń radioaktywnych: EKO-C Polon-Ekolab

Monitor Skażeń Radioaktywnych typ EKO-C, przeznaczony jest do wykrywania i pomiaru promieniowania jonizującego pochodzącego od skażeń radioaktywnych izotopami alfa i beta oraz od źródeł promieniowania X i gamma.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-22
Data publikacji:2016-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:37103