ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Telefony:

 • Rejestracja: 77 44 33 652

Czynny: od pon. do pt.  w godz.: 7.30 – 14.30.

Lokalizacja: ul. Katowicka 64 (dogodne wejście od strony szpitalnego dziedzińca)

  Kierownik: dr n. med. Diana Jędrzejuk

Zakład dysponuje gamma kamerą jednogłowicową oraz dwugłowicową gamma kamerą SPECT CT. Kamera dwugłowicowa jest zaawansowana technologicznie, gdyż jest sprzężona z tomografem komputerowym. Umożliwia wykonanie w jednym czasie scyntygrafii, czyli obrazu narządu oraz skanu tomograficznego, bez konieczności przesuwania stołu z pacjentem. Pozwala to na precyzyjne określenie zmiany w narządzie i jej lokalizacji. Poza tym badanie jest o wiele krótsze.

Gamma kamera wykorzystuje promieniowanie gamma radioizotopów, które wprowadza się do organizmu pacjenta w postaci radiofarmaceutyku. To dzięki temu jest możliwa bardzo dokładna wizualizacja struktury narządów wewnętrznych oraz ocena ich czynności.

Zakład Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Wojewódzkim jest jedyna taką placówką na Opolszczyźnie. Wykonuje też badania dla pacjentów z innych województw - głównie ze śląskiego i dolnośląskiego.

MEDYCYNA NUKLEARNA - to dział medycyny zajmujący się wykorzystaniem radioizotopów w diagnostyce medycznej i terapii. Pacjent skierowany na badanie scyntygraficzne otrzymuje dożylnie lub - rzadziej - doustnie tzw. radiofarmaceutyk (znacznik) odpowiedni do zobrazowania narządu, który ma być zbadany.
Promieniowanie emitowane przez radiofarmaceutyki jest rejestrowane przez odpowiednią aparaturę (kamerę scyntylacyjną lub gammakamerę) i przetwarzane na obrazy. W ten sposób powstają "mapy" rozmieszczenia znacznika.
Uzyskane w ten sposób obrazy scyntygraficzne - scyntygramy - określają kształt, wielkość, położenie oraz makrostrukturę badanego narządu. Badania scyntygraficzne mają charakter czynnościowy i w odróżnieniu od badań radiologicznych przedstawiają funkcję danego narządu. Badania scyntygraficzne i badania radiologiczne są badaniami uzupełniającymi się.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem wykonywania badań izotopowych jest ciąża i okres karmienia piersią.

W Zakładzie Medycyny Nuklearnej wykonuje się następujące badania:

 • Scyntygrafia tarczycy
 • Scyntygrafia przytarczyc
 • Scyntygrafia kości
 • Scyntygrafia płuc
 • Scyntygrafia nerek
 • Scyntygrafia ślinianek
 • Scyntygrafia wątroby
 • Scyntygrafia serca

LECZENIE RADIOJODEM (I-131)

Leczenie nadczynności tarczycy radiojodem jest metodą wysoce skuteczną i bezpieczną, która może być przeprowadzona w warunkach ambulatoryjnych. Jod promieniotwórczy, powoduje zniszczenie komórek tarczycowych (zmniejszenie wielkości wola) oraz radykalne leczenie nadczynności tarczycy.

Wskazaniem do wykonania scyntygrafii jodowej w przypadkach odpowiedniej jodochwytności jest:

 • leczenie nadczynności tarczycy w chorobie Graves-Basedowa i wola guzkowego toksycznego

 • zmniejszenie wielkości wola guzkowego nietoksycznego w tym także wola zamostkowego i odrostowego po leczeniu operacyjnym

Przygotowanie pacjenta:

 • Zaleca się przed leczeniem odstawienie (pod nadzorem Lekarza Prowadzącego) następujących leków:

  • leki hamujące pracę tarczycy (Metizol, Thyrozol, Thiamazol) na okres 7 dni

  • leki wykrztuśne, suplementy diety, środki odkażające zawierające preparaty jodu na okres 1-2 tygodni

  • preparaty amiodaronu (Opacorden, Cordarone) na okres 3-6 miesięcy

   Po podaniu jodowych środków kontrastowych (w czasie tomografii komputerowej, koronarografii) leczenie radiojodem możliwe jest nie wcześniej niż po 4-6 tygodniac

   Guzy tarczycy należy ocenić cytologicznie przed podaniem radiojodu – biopsja zmiany ogniskowej powinna być przeprowadzona co najmniej 14 dni przed planowanym leczeniem)

   Chory na badanie zgłasza się po lekkim śniadaniu. Jeśli chory jest leczony z powodu chorób współistniejących, powinien zażyć odpowiednie zalecane leki.

Przebieg leczenia:

 • leczenie radiojodem jest procedurą dwudniową realizowaną w trybie ambulatoryjnym:

 • pacjent w czasie pierwszej wizyty, na podstawie wywiadu, badania lekarskiego, wcześniej wykonanych badań obrazowych oraz oznaczeń stężenia hormonów we krwi, zostaje zakwalifikowany do leczenia radiojodem

 • chory zgłasza się do Zakładu Medycyny Nuklearnej z dowodem osobistym, legitymacją ubezpieczeniową oraz skierowaniem na leczenie, które powinno zawierać opis problemu klinicznego w tym wyniki dotychczasowych badań laboratoryjnych oraz wynik badania USG tarczycy. W tym dniu chory otrzymuje kapsułkę zawierającą radioizotop w dawce diagnostycznej, którą połyka popijając obficie wodą.

 • w dniu następnym wykonane jest badanie scyntygraficzne – chory zasiada przed gammakamerą - urządzeniem dokonującym pomieru aktywności promieniowania znad tarczycy. Badanie to trwa około 5 minut. Na podstawie scyntygrafii określa się jodochwytność i oblicza aktywność radiofarmaceutyku konieczną do leczenia chorego. W razie braku przeciwskazań w tym samym dniu przeprowadzane jest leczenie – chory otrzymuje kapsułkę zawierającą przeznaczony dla niego izotopu, którą popija obficie wodą,

 • po przebytym leczeniu możliwe jest korzystanie z komunikacji zbiorowej do 2 godzin od podania izotopu – zatem zalecany jest transport własnym środkim lokomocji, zwłaszcza na większą odległość.

 • po leczeniu radiojodem obowiązuje unikanie przez okres ok 14 dni dzieci do 18 roku życia i kobiet w ciąży

Leczenie radiojodem odbywa się na podstawie skierowania z Poradni Endokrynologicznej oraz POZ jest refundowane przez NFZ.

Do aktualnie obowiązującego skierowania (zgodnie z wymogami NFZ) należy dołączyć poniższą ankietę.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-22
Data publikacji:2016-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:32359