Udostępnianie dokumentacji medycznej

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 Dokumentację medyczną do udostępniania przygotowuje Dział Statystyki, Kontraktowania i Rozliczeń (budynek administracji na parterze (koło Kasy Szpitala).

Udostępnienie dokumentacji medycznej jest możliwe w formie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruków.

W tym celu w siedzibie Szpitala należy złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej. Druk wniosku można pobrać w Dziale Statystyki, Kontraktowania i Rozliczeń lub ze strony internetowej:

- wersja edytowalna - Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

- wersja pdf - Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej osobie bliskiej po śmierci pacjenta, osoba bliska jest zobowiązana podpisać i przedłożyć wraz z wnioskiem OŚWIADCZENIE, które można pobrać w Dziale Statystyki, Kontraktowania i Rozliczeń lub ze strony internetowej:

- wersja edytowalna - Oświadczenie osoby bliskiej

- wersja pdf - Oświadczenie osoby bliskiej

 

Kontakt telefoniczny z Działem: 0-77 44-33-092, 44-33-093, 44-33-094.

Uwaga: W czasie pandemii rekomendujemy, aby wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej przesyłać:

  • pocztą
  • mailem na adres: sekretariat@szpital.opole.pl (wskazane jest  następnie dosłanie oryginału wniosku pocztą tradycyjną)
  • e-puapem (zakładka w prawym górnym rogu niniejszej strony internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu)

 

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz  zasady udostępniania dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu

 

 
 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:17744