Poradnia Diabetologiczna

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 Godziny pracy rejestracji bezpośredniej:

Godziny pracy rejestracji bezpośredniej:

 • poniedziałek: 7.00 - 17.30

 • wtorek-piątek: 7.00 – 14.00

 

 Telefon:

 • 77 44-33-553

Godziny rejestracji telefonicznej: 

 • poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.00

 

 

Lokalizacja: ul. Katowicka 64 (dogodne wejście od strony szpitalnego dziedzińca)

Do zadań Poradni należy prewencja i wczesne wykrywanie cukrzycy, świadczenia konsultacyjne, diagnostyka i leczenie pacjentów z cukrzycą oraz chorobami współistniejącymi z cukrzycą,kwalifikowanie i kierowanie chorych do zakładów leczniczych, opieka poszpitalna w stosunku do chorych z chorobami współistniejącymi z cukrzycą,orzekanie o stanie zdrowia pacjentów, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych, edukacja i szkolenie pacjentów z zakresu właściwej diety oraz rodzaju i sposobów podawania insuliny.

 Zasady przyjęcia:

Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Bez skierowania lekarza: ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:

 • w stanach nagłych, związane ze stanem zagrożenia życia,

 • za odpłatnością - na podstawie art. 61 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027)..

   Szczególne uprawnienia:

  Zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., 1793 ze zm.), w części dot. szczególnych uprawnień niektórych osób do  świadczeń poza kolejnością obowiązują następujące zasady:

  Głównie świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane w dniu zgłoszenia.

  W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących:

  - w przypadku świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wyznacza się inny termin nie późniejszy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

  - w przypadku świadczenia z zakresu szpitalnej opieki zdrowotnej wyznacza się inny możliwie  najszybszy termin.

  Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 24 i 47c) mają:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255), działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych,
  • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.  

  Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mają:

  • Dawcy Przeszczepu (na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz. U. z 2015 r., poz. 793),

  Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

  Skierowanie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest wymagane (na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a, 12, 13,14) dla:

  • inwalidów wojennych i wojskowych,
  • kombatantów, osób represjonowanych,
  • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych,
  • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
  • uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • dla świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-15
Data publikacji:2016-06-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12549