ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I GASTROENTEROLOGII

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Odział chorób wewnętrznych

Lokalizacja: budynek główny przy ul. Katowickiej 64, piętro III

Telefony:

 • sekretariat - (77) 44 33 412, (77) 44 33 472
 • kierownik - (77) 44 33 693
 • dyżurka lekarska - (77) 44 33 509, (77) 44 33 548
 • pielęgniarka oddziałowa -(77) 44 33 549
 • dyżurka pielęgniarska -(77) 44 33 486, (77) 44 33 546, (77) 44 33 423

Kierownik oddziału: lek. med. Dorota Zarańska

Zespół:

Ordynatora Pododdziału: dr nauk med. Zbigniew Kuzyszyn

lek. med. Elżbieta Grochowska

lek. med. Andrzej Półkoszek

Pielęgniarka oddziałowa: specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, Krystyna Kloc

Sekretarka medyczna: Dorota Widz

Oddział chorób wewnętrznych przeszedł gruntowny remont w latach 2016-2017. Obecnie prowadzi się tu leczenie w ramach następujących pododdziałów:

  

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych, m.in. diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia, takich jak: choroby serca, w tym choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, choroby naczyń obwodowych, choroby mikrokrążenia, niewydolność krążenia. 
Szpital w tym zakresie oferuje kompleksowe usługi na bazie własnych pracowni diagnostycznych oraz umów z innymi jednostkami ochrony zdrowia. W oparciu o posiadaną aparaturę medyczną wykonywane są tu testy wysiłkowe na bieżni ruchomej, badanie EKG 24-godzinne metodą Holtera, automatyczny 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego, badanie echokardiograficzne, badania stress echo z dobutaminą, badanie przepływów obwodowych z użyciem technik dopplerowskich.


Zapewniamy możliwość kontynuowania leczenia stacjonarnego w trybie ambulatoryjnym:

 • w Poradni Kardiologicznej - tel. (77) 44 33 085 (rejestracja)
 • w Poradni Endokrynologicznej - tel. (77) 44 33 082 (rejestracja)
 • w Poradni Gastroenetrologicznej - tel. (77) 44 33 081 (rejestracja)
 • w Poradni Diabetologicznej - tel. (77) 44 33 553 (rejestracja)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-16
Data publikacji:2017-05-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:28783