Jesteś tutaj: Start / O nas / Projekty unijne

Projekty unijne

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Opolskie wspiera szpitale w walce z „COVID-19”

Tytuł projektu: Opolskie wspiera szpitale w walce z „COVID-19”

Wartość projektu: 32 804 232,82

Projekt został opracowany w partnerstwie pomiędzy Liderem – Województwem Opolskim a 25 partnerami. Jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby lidera i partnerów związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-COV-2 w województwie opolskim.

Partnerzy:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o., Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, Brzeskie Centrum Medyczne, Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Kup, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. Św. Jana Pawła II, Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu, Szpital Powiatowy im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu, Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej,

Grupa docelowa:

Podmioty, które z uwagi na profil swojej działalności są na pierwszej linii walki z epidemią koronawirusa tj. podmioty lecznicze prowadzące działalność w zakresie lecznictwa szpitalnego na terenie województwa opolskiego, w tym będące własnością Samorządu Województwa Opolskiego. Grupą odbiorców działań edukacyjnych projektu jest cała ludność województwa opolskiego.

Cel główny:

Poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, poprzez wykonanie Inwestycji dotyczących instalacji dystrybucji tlenu, instalacji sieci ściekowej, zabezpieczenia odpadów skażonych, zakup sprzętu i urządzeń, środków ochrony osobistej, wykonanie koniecznych robót budowlanych oraz przeprowadzenie szkoleń lub dofinansowanie indywidualnych kursów i szkoleń – podnoszących umiejętności zawodowe personelu medycznego (lekarzy specjalistów, lekarzy
w trakcie specjalizacji, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, radiologów oraz ratowników medycznych i innych) zatrudnionych w województwie opolskim, w okresie od 01.03.2020 r. – 31.12.2021 r.

Cele szczegółowe:

 1. Poprawa dostępu do usług zdrowotnych mieszkańców województwa opolskiego zagrożonych epidemią koronawirusa.
 2. Ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, poprzez zastosowanie niezbędnych środków zapobiegawczych w postaci modernizacji i rozbudowy istniejących instalacji dystrybucji tlenu, instalacji sieci ściekowej, zabezpieczenia odpadów skażonych oraz zakup sprzętu i urządzeń, środków ochrony osobistej oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych (śluzy, pomieszczenia krótkotrwałej izolacji).
 3. Wzrost możliwości walki z epidemią, poprzez wykonanie modernizacji i rozbudowy istniejących instalacji dystrybucji tlenu, instalacji ściekowej, zabezpieczenie odpadów skażonych oraz zakup sprzętu i urządzeń, środków ochrony osobistej oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych (śluzy, pomieszczenia krótkotrwałej izolacji).
 4. Poprawa warunków sanitarnych pracy personelu medycznego realizującego działania
  w zakresie przeciwdziałania i zwalczania epidemii SARS CoV-2, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa wśród personelu.
 5. Wsparcie szkoleniowe i psychologiczne kadr medycznych walczących z SARS-CoV-2.
 6. Trwałą korzyścią projektu będzie rozwój usług zdrowotnych w zapobieganiu i walce
  z epidemią koronawirusa.

 

Zadanie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w ramach projektu obejmuje:

 1. modernizacja magazynu na odpady medyczne zakaźne,
 2. zakup sprężarki do sprężonego powietrza medycznego z osuszaniem,
 3. zakup 3 komór dekontaminacyjnych,
 4. zakup 2 dużych i 5 mniejszych ozonatorów,
 5. zakup lamp bakteriobójczych

                 

15 lipca 2021

Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych, poprzez skomunikowanie Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego dla zaspokojenia lepszego dostępu do świadczonych usług medycznych i optymalnego wykorzystania zasobów

 

Tytuł projektu: Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych, poprzez skomunikowanie Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu dla zaspokojenia lepszego dostępu do świadczonych usług medycznych i optymalnego wykorzystania zasobów obu szpitali.

 

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa dwóch szpitali:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu – Lidera projektu,

- Szpitala Wojewódzkiego w Opolu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Partnera projektu.

 

Wartość całkowita projektu partnerskiego (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0003/20) – wydatki kwalifikowalne: 11 404 559,00 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 5 498 672,03 zł, wnioskowany poziom dofinansowania 48,21 %.

- wkład własny partnerów: 5 905 886,97 zł, co stanowi 51,79 %.

 

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

W części inwestycji dotyczącej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - Partnera:

– wydatki kwalifikowalne: 5 507 313,00 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 2 749 251,60 zł.

- wkład własny Partnera: 2 758 061,40  zł.

 

W ramach projektu partnerskiego część inwestycji realizowanej przez Szpital Wojewódzki w Opolu obejmuje:

 1. budowę łącznika między budynkiem zakaźnym a budynkiem głównym wraz z wydzieleniem komunikacji w obu budynkach i szybem windy szpitalnej dla trzech kondygnacji Oddziału Chorób Zakaźnych;
 2. rozbudowę budynku pulmonologii dla punktu pobrań laboratorium;
 3. budowę 1/2 łącznika, spinającego obiekty Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, wraz z budową sali dydaktycznej i rozbudową pawilonu diagnostyczno-zabiegowego dla potrzeb ambulatoryjnej hematologii i onkologii hematologicznej.

Zakup wyrobów medycznych, a w szczególności: 5 foteli medycznych do pobierania krwi do punktu pobrań laboratorium oraz fotelu zabiegowego do chemioterapii do gabinetu zabiegowego w nowej lokalizacji poradni hematologicznej.

 

Łącznik między budynkiem zakaźnym a budynkiem głównym 

W 2020 r. wykonano łącznik między budynkiem zakaźnym a budynkiem głównym oraz szyb windy szpitalnej dla trzech kondygnacji Oddziału Chorób Zakaźnych. Z łącznika na parter budynku zakaźnego prowadzą schody z barierką. Dodatkowo zostało wykonane docieplenie ściany budynku zakaźnego. Łącznik jest wyposażony w świetliki dachowe i okna, doświetlające komunikację korytarza światłem dziennym.

Wcześniej budynek zakaźny oraz budynek główny stanowiły dwa niezależne, oddalone od siebie obiekty. W przypadku potrzeby wykonania diagnostyki (TK, RTG), konsultacji specjalistycznych lub zabiegów leczniczych u pacjenta hospitalizowanego w Oddziale Chorób Zakaźnych bądź przekazania pacjenta przyjętego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z rozpoznaniem choroby zakaźnej konieczne było angażowanie karetki systemu ratownictwa medycznego lub zamawianie transportu w firmie zewnętrznej. Transport posiłków z kuchni zlokalizowanej w budynku głównym na Oddział Chorób Zakaźnych odbywał się przez teren zewnętrzny z koniecznością przeładunku posiłków na parterze i przewiezieniem do kuchni oddziałowej na wyższej kondygnacji. Podobnie wyglądała sytuacja z transportem materiału do badań laboratoryjnych. Po pobraniu materiału od pacjenta hospitalizowanego w Oddziale Chorób Zakaźnych pracownicy transportu wewnątrzszpitalnego musieli dostarczyć go do mieszczącego się w odrębnym budynku (pulmonologii) Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, pokonując drogę na zewnątrz obiektu.

Efektem skomunikowania obu budynków jest zapewnienie dostępności do pracowni diagnostycznych, innych oddziałów szpitalnych pacjentom Oddziału Chorób Zakaźnych bez konieczności zamawiania transportu zewnętrznego (karetki). Ponadto, chorzy w stanie wymagającym transportu w pozycji leżącej są przewożeni do pomieszczeń wszystkich budynków szpitalnych na łóżku.

 

Rozbudowa budynku pulmonologii dla punktu pobrań laboratorium

Rozbudowa punktu pobrań dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej została przeprowadzona w budynku pulmonologii na poziomie wysokiego parteru w 2020 r. Zakres robót obejmował dobudowę do ściany wschodniej pomieszczenia, w którym obecnie funkcjonują stanowiska pobrań materiału do badań laboratoryjnych. W miejscu, gdzie wcześniej były zlokalizowane punkty pobrań została utworzona duża poczekalnia wyposażona w system kolejkowy.

Poprzednio nie było możliwości stworzenia odpowiedniej poczekalni dla pacjentów oczekujących na badania laboratoryjne. Dotychczas materiał był pobierany jednoczasowo w dwóch niedużych pomieszczeniach. W efekcie pacjenci oczekiwali w długich kolejkach, w niekomfortowych warunkach.

Dzięki rozbudowie utworzono dużą poczekalnię z systemem kolejkowym, znacznie usprawniającym obsługę pacjentów. Natomiast w dobudowanej sali powstało pięć stanowisk pobrań z możliwością wygodnej obsługi chorych z niepełnosprawnością. Wszystkie powstałe stanowiska uzyskały bezpośredni dostęp do poczty pneumatycznej. Nowe stanowiska zostały wyposażone w fotele medyczne do pobierania krwi.

Uporządkowano również kolejność zgłaszania się do punktów pobrań. Obencie każdy pacjent rejestruje się w biletomacie, nad wejściem do sali pobrań jest zainstalowany wyświetlacz, na którym wyświetla się numer kolejnego pacjenta oraz numer wolnego stanowiska.

 

Rozbudowa pawilonu dla potrzeb ambulatoryjnej hematologii i onkologii hematologicznej

Rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego dla potrzeb lecznictwa ambulatoryjnego w zakresie hematologii i onkologii hematologicznej rozpoczęła się w 2021 r. Jest prowadzona na poziomie parteru i przylega do istniejącej elewacji. W rozbudowanej części przewiduje się umieszczenie pięciu gabinetów lekarskich, poczekalni z węzłem sanitarnym dostosowanym dla osób poruszających się na wózku. Powstaną również dwa gabinety zabiegowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów gabinety, w odróżnieniu od obecnego stanu, będą wyposażone w instalację gazów medycznych. Do gabinetu zabiegowego w nowej lokalizacji, w którym będzie możliwość prowadzenia chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych, zostaną przeniesione 3 dotychczas używane fotele do chemioterapii oraz zostanie dokupiony 1 fotel zabiegowy do chemioterapii jako uzupełnienie wyposażenia.

 

Budowa sali dydaktycznej

Sala dydaktyczna będzie usytuowana na poziomie I piętra pawilonu diagnostyczno-zabiegowego i posadowiona na rozbudowanej na parterze części dla potrzeb pacjentów onkohematologicznych. Sala będzie obejmować pomieszczenie, w którym będą odbywać się zajęcia dydaktyczne głównie dla studentów, spotkania edukacyjne, a także zaplecze sanitarno-socjalne, w tym szatnię, węzeł sanitarny, kącik kuchenny. W tym obszarze będzie przebiegać komunikacja, będąca kontynuacją łącznika spinającego obiekty Opolskiego Centrum Onkologii i Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

 

Projekt w trakcie realizacji.

1 czerwca 2021

Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów układu pokarmowego, poprzez wyposażenienie Działu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0007/19) – wydatki kwalifikowalne: 1 520 816,52 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 999 833,00 zł, wnioskowany poziom dofinansowania 65,74%.

- wkład własny: 520 983,52 zł.

 

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Przedsięwzięcie obejmuje inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Działu Diagnostyki Obrazowej. Działania będą realizowane w celu podniesienia wydajności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – nowotworów przewodu pokarmowego oraz schorzeń narządu ruchu poprzez dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie pracowni RTG w Dziale Diagnostyki Obrazowej beneficjenta.

Dzieki wsparciu Szpital wymienił dotychczas wykorzystywany aparat RTG, w pełni zamortyzowany i po ponad 10-letnim okresie intensywnej eksploatacji, na nowe i nowoczesne urządzenie. Do tej pory Dział Diagnostyki Obrazowej nie posiadał cyfrowego aparatu RTG z możliwością zastosowania fluoroskopii.

Przedmiotem projektu była adaptacja pomieszczeń dla potrzeb związanych z użytkowaniem zdalnie sterowanego cyfrowego aparatu do badań radiologicznych (fluoroskopia i radiografia), zapewniającego kompleksową diagnostykę oraz zabiegi w leczeniu chorób przewodu pokarmowego (w tym nowotworów), schorzeń układu kostno-mięśniowego w lokalizacji Działu Diagnostyki Obrazowej. Zostały wykonane osłony ochronne na ścianach, służących do odcięcia i ograniczenia stref niebezpiecznych, jak też do zredukowania promieniowania jonizującego. 

Nabycie nowego urządzenia wymagało również dokonania integracji z posiadanym przez Szpital informatycznym systemem radiologicznym, obsługującym aparaty RTG służące do diagnostyki obrazowej.

Zakup zdalnie sterowanego cyfrowego aparatu do badań radiologicznych (fluoroskopia i radiografia) jest wynikiem starań Szpitala w zakresie przeciwdziałania braku dostępu do bezpiecznej i nieinwazyjnej metody diagnostyczno-leczniczej oraz w zakresie poprawy jakości, wydajności i rozszerzenia diagnostyki dla pacjentów zmagającymi się z chorobami cywilizacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewodu pokarmowego (w tym nowotworów), schorzeń narządu ruchu.Aparat uzupełnia niedobór istniejący w województwie opolskim w zakresie fluoroskopii. 

Projekt zrealizowany.

 

     

     

  

 

28 kwietnia 2020

Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenienie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

 

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0049/17) – wydatki kwalifikowalne: 10 253 309,15 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 8 640 463,62 zł,  poziom dofinansowania 84,27%.

- wkład własny: 1 612 845,53 zł, w tym dotacja Województwa Opolskiego (jednostki samorządu terytorialnego) 278 635,00 zł.

 

Cel: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Przedsięwzięcie obejmuje inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii. Działania będą realizowane w celu podniesienia wydajności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – nowotworów przewodu pokarmowego poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala.

W ramach projektu zostały zakupione zestawy urządzeń do wykonywania badań endoskopowych (gastroskopii, kolonoskopii, rektoskopii), sprzęt służący do mycia i dezynfekcji endoskopów oraz umożliwiający wygodne dla lekarzy – endoskopistów korzystanie z narzędzi i akcesoriów w trakcie realizowanych procedur. Ta część inwestycji miała charakter odtworzeniowy.

Ponadto, planowany jest zakup nowych urządzeń – m.in. zestawu EUS (radialnego) dotychczas niedostępnego w województwie opolskim. To metoda diagnostyczna na miarę XXI wieku, będąca połączeniem ultrasonografii i endoskopii. W narzędziu tym głowica endosonografu znajduje się na końcu endoskopu. Rozwiązanie takie pozwala na bliski kontakt głowicy USG a badanym narządem co kapitalnie zwiększa możliwości diagnostyczne. Sonda jest przeprowadzana, podobnie jak w gastroskopii, przez przełyk, żołądek i dwunastnicę. Metoda ta umożliwia m.in. badanie w kierunku raka trzustki, raka przełyku i raka żołądka, a także wykrycie łagodnych guzów górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pozwala także na wykonanie biopsji różnych zmian znajdujących się w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

Pracownia zyska również nowe wyposażenie do diagnostyki obrazowej: jezdny aparat RTG z ramieniem C, stół zabiegowy, parawan RTG z jezdną szybą i fartuchy ochronne.

W ramach zadania zostały przeprowadzone prace budowlane w zakresie wykonania osłon ochronnych na ścianach, służących do odcięcia i ograniczenia stref niebezpiecznych, jak też do zredukowania promieniowania jonizującego. 

Nabycie nowej aparatury wymagało również zakupienia nowej wersji oprogramowania do obsługi endoskopów, służącym do przesyłania obrazu i opisu wyników badań do bazy danych konkretnego pacjenta. Następnie dokonano integracji z informatycznym systemem informacji radiologicznej, archiwizacji i zarządzania obrazami, obsługującym także aparaty RTG służące do diagnostyki obrazowej.

W ramach inwestycji został także zakupiony sprzęt IT wraz z oprogramowaniem. Instalacja i urządzenia są kompatybilne z posiadaną już infrastrukturą informatyczną.

W związku z ogłoszeniem w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 i potrzebą zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych poprzez doposażenie beneficjentów projektów w ramach RPO WO 2014 – 2020, w drodze aneksu został zwiększony zakres rzeczowo-finansowy projektu w zakresie: środków ochrony osobistej, sprzętu i zasobów budowlanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej przekazanych poprzez Instytucję Zarządzającą - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pierwotna wartość projektu 2 786 350,00 zł  wzrosła o blisko 7,5 mln zł do kwoty 10 253 309,15 zł, a wysokość udzielonego dofinansowania 2 368 397,50 zł wzrosła o 6 272 066,12 zł do kwoty 8 640 463,62 zł.

W ramach dodatkowo pozyskanych środków finansowych Szpital:

1) realizuje zakupy środków ochrony osobistej dla personelu, a w szczegolności: maski, przyłbice, kombinezony przeciwwirusowe, fartuchy, czepki i okulary ochronne, ochraniacze na buty, rękawice medyczne, środki do dezynfekcji rąk, środki wirusobójcze i chusteczki myjąco-dezynfekcyjne;

2) realizuje zakupy urządzeń i sprzętu m.in.: tomograf komputerowy, przyłóżkowy aparat RTG, myjki-dezynfektory, myjnię-dezynfektor, narzędziową przelotową, pulsoksymetry, termometry bezdotykowe, inhalatory medyczne,  wózek-wanne do mycia pacjentów;

3) zrealizował roboty budowlane w zakresie: adaptacji pomieszczeń w Oddziale Chorób Zakaźnych w celu wyodrębnienia izby przyjęć dla pacjentów  z podejrzeniem koronawirusa, wykonania dodatkowej wentylacji w izolatce w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przygotowania rejestracji i komunikacji w SOR i w Oddziale Chorób Zakaźnych, modernizacji instalacji gazów medycznych w utworzonej sali intensywnej terapii w Oddziale Chorób Zakaźnych, wyposażenia namiotów w celu poszerzenia bazy izby przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych.

 

Projekt w trakcie realizacji.

 

 

28 września 2018

Zwiększenie efektywności energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu poprzez budowę mini elektrowni w oparciu o panele fotowoltaiczne, wymianę oświetlenia na energooszczędne, instalację wentylacji z odzyskiem ciepła

 

Wartość całkowita projektu (Umowa RPOP.03.02.02-16-0009/17): 3 667 299,61 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane w kwocie: 2 869 174,06 zł,

- kwota dofinansowania: 2 433 466,41 zł,

- wkład własny w kwocie: 435 707,65 zł.

 

Celem ogólnym projektu była poprawa stanu środowiska i warunków życia mieszkańców jak i rozwój infrastruktury technicznej, wspieranie niskoemisyjnej gospodarki, pozytywne oddziaływanie na system przyrodniczy, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności na Opolszczyźnie poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.

Celem szczegółowym przedsięwzięcia było zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym, w  jednostce o znaczącej funkcji społecznej, tj. świadczącej usługi społeczne z zakresu ochrony zdrowia.

Efekty realizacji inwestycji:

Panele fotowoltaiczne

Szpital wykorzystuje odnawialną energie pozyskiwaną z instalacji solarnych oraz pomp ciepła. Dzięki budowie mini elektrowni w oparciu o panele fotowoltaiczne zwiększa się zastosowanie odnawialnych źródeł energii w jednostce, a także w bilansie energetycznym województwa opolskiego. Panele zostały zamontowane na istniejących budynkach Szpitala. Zgodnie z audytem energetycznym zamontowano dwie mini elektrownie po 156 paneli fotowoltaicznych, o mocy instalacji 39,8 kW.

 

 Instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła

Instalacja została wykonana w pomieszczeniach kuchni, zlokalizowanych w budynku głównym Szpitala. Przed inwestycją funkcjonowała centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, a tym samym ciepło z kuchni było bezpowrotnie tracone. W ramach projektu została zamontowana centrala z odzyskiem ciepła, gdzie odzyskuje się energię cieplną. W efekcie przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na ograniczenie emisji CO2 o 110,19 tony na rok.

 

 Oświetlenie energooszczędne typu LED

Wcześniej w  budynkach Szpitala były zastosowane źródła światła typu: żarówki, świetlówki liniowe i świetlówki kompaktowe. Wymienione w ramach projektu oświetlenie LED charakteryzuje się mniejszą energochłonnością w porównaniu z dotychczas użytkowanym systemem, co pozwala na uzyskiwanie oszczędności energii elektrycznej 396,40 MWh/rok, a także na ograniczenie emisji CO2 o 329,61 tony na rok.

 

 Wykonanie ciepłego zielonego dachu

Dotychczas na terenie Szpitala nie były zastosowane zielone żyjące dachy/ściany. Ciepły zielony dach został wykonany na dachu obiektu przylegającego do budynku głównego, zlokalizowanego w centralnej części terenu Szpitala, w sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pawilonu diagnostyczno-zabiegowego.

 

Zastosowanie systemu zarządzania energią.

Dotychczas jednostka nie posiadała systemu zarządzania energią. Zastosowany w ramach projektu system pozwala na kontrolę nad pracą wszystkich urządzeń podłączonych do systemu (rejestracja danych, sterowanie pracą urządzeń, informacja o awariach, zliczanie za zużytą  lub dostarczoną energię). System jest „otwarty” i umożliwia rozbudowę systemu zarządzania energią w przyszłości dla wszystkich urządzeń.

Projekt został ukończony w 2018 r.

31 października 2017

Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez lepsze dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

 

Wartość całkowita projektu (Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0008/17-01)– wydatki kwalifikowalne: 3 782 509,60 zł, w tym:

- wnioskowana kwota dofinansowania: 3 215 133,16 zł, wnioskowany poziom dofinansowania 85%.

- wkład własny Szpitala: 567 376,44 zł, w tym dotacja Województwa Opolskiego 399 202,23 zł.

 

Cel projektu: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Przedsięwzięcie obejmowało inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Działania zostały zrealizowane w celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Wykonano roboty budowlane w celu powiększenia bazy łóżkowej - liczby miejsc intensywnej terapii, zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną, wyposażenie informatyczne oraz wdrożono systemu oceny bólu.

Powiększenie bazy łóżkowej o trzy w pełni wyposażone stanowiska do intensywnej terapii dotyczyo już istniejącego oddziału. Specjalistyczne usługi medyczne skierowane są dla ogółu społeczeństwa. Przedsięwzięcie zostało podjęte na rzecz wysokiej jakości opieki. I tak dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego inwestycja umożliwia podniesienie wydajność leczenia z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii, opieki pooperacyjnej, do której dostęp w województwie opolskim jest niewystarczający. Z powodu występujących dosyć często braków wolnych miejsc w OAiIT w regionie, pacjenci są transportowani do sąsiednich województw.

 

     

 

Dosprzętowienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dotyczyo m.in. zakupu urządzenia do pozaustrojowego usuwania CO2 – pierwszego tego typu w regionie. Stwarza ono pacjentom z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc szansę przeżycia okresu zaostrzenia niewydolności oddechowej, w konsekwencji uratowania pacjenta.

W oddziale funkcjonuje także system oceny bólu PAS, który umożliwia kontrolowanie bólu pacjentów hospitalizowanych w oddziałach zabiegowych, tj. chirurgii ogólnej oraz w chirurgii urazowo-ortopedycznej. Każdy pacjent przy użyciu pilota dokonuje oceny poziomu bólu. Moduł jest bezprzewodowy, zapewnia jednoczesny monitoring wielu pacjentów przebywających w oddziałach Szpitala w jednym miejscu - w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Projekt zakończony w 2018 r.

 

31 października 2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-29
Data publikacji:2017-06-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksandra Głowacka
Liczba odwiedzin:10084