Jesteś tutaj: Start / Poradnie

Poradnie

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Poradnia Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Prewencja i wczesne wykrywanie chorób odbytu, konsultacje, diagnostyka, leczenie, opieka poszpitalna w stosunku do chorych chirurgicznie i kobiet po mastektomii.

Nazwa:

Poradnia Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Adres:

ul. Katowicka 64

W ramach Poradni Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej funkcjonuje Poradnia Chirurgicznego Leczenia Otyłości.

Przyjmuje dr n.med. Dariusz Sokołowski na podstawie skierowania od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.


Telefon:

77 44-33-588, 44-33-589

Godziny pracy Poradni:

 • poniedziałek,czwartek, piątek: 8.30 - 14.00
 • wtorek: 13:00 - 18:00

Zasady przyjęcia:

Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Bez skierowania lekarza: ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:

 • w stanach nagłych, związane ze stanem zagrożenia życia,
 • za odpłatnością - na podstawie art. 61 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027).

 

Do zadań Poradni należy w szczególności:

 • prewencja i wczesne wykrywanie chorób odbytu,
 • świadczenia konsultacyjne, diagnostyka i leczenie pacjentów zgłaszających się do Poradni,
 • opieka poszpitalna w stosunku do chorych chirurgicznie,
 • opieka poszpitalna kobiet po mastektomii,
 • czynne poradnictwo w stosunku do wybranych grup chorych,
 • kwalifikowanie i kierowanie chorych do zakładów leczniczych,
 • kierowanie chorych na leczenie sanatoryjne,
 • orzekanie o stanie zdrowia pacjentów,
 • promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych.

 

Szczególne uprawnienia:

Inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci, cywilne niewidome ofiary działań wojennych mają prawo dostępu do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - art. 57 ust. 2 pkt. 10 i 10a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością - art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi, załużeni dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane i kombatanci oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych powinny przedstawić przy rejestracji dokument potwierdzający przysługujące im uprawnienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-11
Data publikacji:2016-05-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:75685