Poradnia Chirurgii Ogólnej i Bariatrycznej

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 Godziny pracy rejestracji bezpośredniej:

 

 • poniedziałek - piątek: 7.00 - 14.30

 

  Telefony:

 • 77 44-33-588
 • 77 44-33-589

 Godziny rejestracji telefonicznej:

 • poniedziałek - piątek:  7.00 - 14.30

Lokalizacja: ul. Katowicka 64 (poziom minus 1), dogodne wejście przez budynek B.

Prowadzimy  konsultacje, diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami chirurgicznymi, a także kwalifikujemy do operacji i zapewniamy opiekę poszpitalną po zabiegach operacyjnych.

Zapraszamy Pacjentów do nowo powstałej Poradni Bariatrycznej zajmującej się chirurgicznym leczeniem otyłości, która funkcjonuje w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej i Bariatrycznej. Poradnia Bariatryczna jest czynna w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach od 8.00 do 10.00. Przyjęcie do Poradni na podstawie skierowania od lekarza. Więcej na temat konsultacji bariatrycznych tutuaj!

 Do zadań Poradni należy w szczególności:

 • prewencja i wczesne wykrywanie chorób odbytu,

 • świadczenia konsultacyjne, diagnostyka i leczenie pacjentów zgłaszających się do Poradni,

 • opieka poszpitalna w stosunku do chorych chirurgicznie,

 • opieka poszpitalna kobiet po mastektomii,

 • czynne poradnictwo w stosunku do wybranych grup chorych,

 • kwalifikowanie i kierowanie chorych do zakładów leczniczych,

 • kierowanie chorych na leczenie sanatoryjne,

 • orzekanie o stanie zdrowia pacjentów,

 • promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych.

 Zasady przyjęcia:

Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Bez skierowania lekarza: ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:

 • w stanach nagłych, związane ze stanem zagrożenia życia,

 • za odpłatnością - na podstawie art. 61 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027).

 Szczególne uprawnienia do rejestracji "poza kolejnością" mają:

 •  osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
 •  kobiety w okresie ciąży
 •  inwalidzi wojenni
 •  inwalidzi wojskowi
 •  kombatanci
 •  dawcy przeszczepu i zasłużeni dawcy przeszczepu
 •  zasłużeni honorowi dawcy krwi
 •  inne osoby na podstawie ustaw szczególnych

Świadczenia powinny być w powyższych przypadkach udzielaneniezwłocznie, do 7 dnia roboczego od dnia rejestracji. Rejestracji "poza kolejnością" można dokonać jedynie po okazaniu/dostarczeniu przez pacjenta dokumentu (legitymacja, orzeczenie o niepełnospranwości, itp) będącego podstawą do powyższego uprawnienia.

Bez skierowania ze swiadczeń w poradni mogą korzystać:

 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacj
 • oraz pozostałe osoby na podstawie ustaw szczególnych

Podczas rejestracji należy okazać/dostarczyć dokument upoważniający do skorzystania z uprawnienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-22
Data publikacji:2016-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:22886