Poradnia Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Lokalizacja: ul. Katowicka 64 (poziom minus 1), dogodne wejście przez budynek B.

Zajmujemy się prewencją i wczesnym wykrywaniem chorób odbytu. Prowadzimy  konsultacje, diagnostykę, leczenie, opiekę poszpitalną w stosunku do chorych chirurgicznie i kobiet po mastektomii. W ramach poradni funkcjonuje Poradnia Chirurgicznego Leczenia Otyłości. Pacjentów przyjmuje dr n.med. Dariusz Sokołowski (na podst.skierowania od lekarza POZ)

Telefon:

 • 77 44-33-588, 77 44-33-589

Godziny pracy rejestracji:

 • poniedziałek,czwartek, piątek: 7.00 - 14.30

 • wtorek: 7:00 – 17.30

  (telefoniczna rejestracja codziennie 7.30 - 14.00, we wtorek do 17.30)

 Zasady przyjęcia:

Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Bez skierowania lekarza: ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:

 • w stanach nagłych, związane ze stanem zagrożenia życia,

 • za odpłatnością - na podstawie art. 61 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027).

 

Do zadań Poradni należy w szczególności:

 • prewencja i wczesne wykrywanie chorób odbytu,

 • świadczenia konsultacyjne, diagnostyka i leczenie pacjentów zgłaszających się do Poradni,

 • opieka poszpitalna w stosunku do chorych chirurgicznie,

 • opieka poszpitalna kobiet po mastektomii,

 • czynne poradnictwo w stosunku do wybranych grup chorych,

 • kwalifikowanie i kierowanie chorych do zakładów leczniczych,

 • kierowanie chorych na leczenie sanatoryjne,

 • orzekanie o stanie zdrowia pacjentów,

 • promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych.

 Szczególne uprawnienia:

Uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością (od 1 stycznia 2017 r.) posiadają następujące osoby:

 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,

 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu”,

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,

 • kombatanci,

 • kobiety w ciąży,

 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych mają prawo dostępu do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - art. 57 ust. 2 pkt. 10 i 10a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-22
Data publikacji:2016-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8047