Poradnia Chorób Zakaźnych

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Godziny pracy rejestracji bezpośredniej:

 •   poniedziałek 7.30-14.00,  wtorek 7.30-17.00,  środa, czwartek, piątek: 7.30 - 14.00

 Telefon:

 • 77 44-33-064

 Godziny rejestracji telefonicznej:

 •  poniedziałek - 7.30-14.00,  wtorek 7.30 -17.00,  środa, czwartek, piątek: 7.30 - 14.00
 
Lokalizacja: ul. Katowicka 64 (dogodne wejście od ul. Kośnego, za budynkiem dyrekcji Szpitala, budynek C)

Działamy w zakresie pewencji i wczesnego wykrywanie chorób zakaźnych. Prowadzimy konsultacje, diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami wątroby, pasożytniczymi i odzwierzęcymi oraz poradnictwo z zakresu chorób tropikalnych oraz testów na obecność wirusa HIV.

 

Do zadań Poradni należy w szczególności:
 • prewencja i wczesne wykrywanie chorób zakaźnych,
 • świadczenie konsultacyjne, diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami wątroby, pasożytniczymi i odzwierzęcymi,
 • opieka poszpitalna w stosunku do chorych z chorobami wątroby, chorobami pasożytniczymi, odzwierzęcymi i narażonych na zakażenie wirusem HIV,
 • poradnictwo z zakresu chorób tropikalnych (szczepienia osób wyjeżdżających do krajów tropikalnych),
 • kwalifikacja do szczepień przeciw wściekliźnie,
 • poradnictwo i instruktaż przed i po wykonaniu testu na obecność wirusa HIV.

 

Zasady przyjęcia:

Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Bez skierowania lekarza: ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:

 • w stanach nagłych, związane ze stanem zagrożenia życia,

 • za odpłatnością - na podstawie art. 61 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027).

Szczególne uprawnienia do rejestracji "poza kolejnością" mają:
 •  osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
 •  kobiety w okresie ciąży
 •  inwalidzi wojenni
 •  inwalidzi wojskowi
 •  kombatanci
 •  dawcy przeszczepu i zasłużeni dawcy przeszczepu
 •  zasłużeni honorowi dawcy krwi
 •  inne osoby na podstawie ustaw szczególnych

Świadczenia powinny być w powyższych przypadkach udzielaneniezwłocznie, do 7 dnia roboczego od dnia rejestracji. Rejestracji "poza kolejnością" można dokonać jedynie po okazaniu/dostarczeniu przez pacjenta dokumentu (legitymacja, orzeczenie o niepełnospranwości, itp) będącego podstawą do powyższego uprawnienia.

Bez skierowania ze swiadczeń w poradni mogą korzystać:

 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacj
 • oraz pozostałe osoby na podstawie ustaw szczególnych

Podczas rejestracji należy okazać/dostarczyć dokument upoważniający do skorzystania z uprawnienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-22
Data publikacji:2016-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:35426