Poradnia Gastroenterologiczna

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Godziny pracy rejestracji:

 • poniedziałek: 7.00 - 14.30

 Telefon:

 • 77 44-33-079 - 77 44-33-082
 • 77 44-33-085
 • 77 44-33-828

Godziny rejestracji telefonicznej:

 • poniedziałek - piątek:  7.00 - 14.30

  

Lokalizacja: ul. Katowicka 64 (dogodne wejście od strony szpitalnego dziedzińca)

Poradnia prowadzi:

 • diagnostykę i leczenie chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym zapalenia refleksowe przełyku i zaburzeń motoryki przełyku
 • diagnostykę raka przełyku, uchyłków przełyku,
 • diagnostykę i leczenie chorób żołądka i dwunastnicy, w tym takich chorób jak: przewlekłe zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, dyspepsja czynności żołądka, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • diagnostykę raka żołądka
 • diagnostykę i leczenie schorzeń jelita cienkiego i grubego, chorób otrzewnej
 • diagnostykę i leczenie chorób pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
 • diagnostykę i leczenie chorób wątroby oraz trzustkI

Zasady przyjęcia:

Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Bez skierowania lekarza: ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:

 • w stanach nagłych, związane ze stanem zagrożenia życia,

 • za odpłatnością - na podstawie art. 61 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 Szczególne uprawnienia do rejestracji "poza kolejnością" mają:

 •  osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
 •  kobiety w okresie ciąży
 •  inwalidzi wojenni
 •  inwalidzi wojskowi
 •  kombatanci
 •  dawcy przeszczepu i zasłużeni dawcy przeszczepu
 •  zasłużeni honorowi dawcy krwi
 •  inne osoby na podstawie ustaw szczególnych

Świadczenia powinny być w powyższych przypadkach udzielaneniezwłocznie, do 7 dnia roboczego od dnia rejestracji. Rejestracji "poza kolejnością" można dokonać jedynie po okazaniu/dostarczeniu przez pacjenta dokumentu (legitymacja, orzeczenie o niepełnospranwości, itp) będącego podstawą do powyższego uprawnienia.

Bez skierowania ze swiadczeń w poradni mogą korzystać:

 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacj
 • oraz pozostałe osoby na podstawie ustaw szczególnych

Podczas rejestracji należy okazać/dostarczyć dokument upoważniający do skorzystania z uprawnienia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-22
Data publikacji:2016-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:26052