Poradnia Skórno-Wenerologiczna

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Poradnia Skórno-Wenerologiczna

Lokalizacja: ul. Katowicka 64 (dogodne wejście od strony szpitalnego dziedzińca)

Rejestracja:

 • 77 44-33-240,

 • 77 44-33-292,

 • 77 44-33-291

 

Przyjmujemy pacjentów w celu prewencji i wczesnego wykrywanie chorób skóry, błon śluzowych, włosów. Prowadzimy konsultacje, diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami skóry, błon śluzowych, włosów.

Do zadań Poradni należy także:

 • czynne poradnictwo

 • kwalifikowanie i kierowanie chorych do zakładów leczniczych,

 • opieka poszpitalna w stosunku do chorych z chorobami skóry, błon śluzowych, włosów,

 • kierowanie chorych na leczenie sanatoryjne,

 • orzekanie o stanie zdrowia pacjentów,

 • promocja zdrowia

Ważne dla pacjenta

Obowiązuje skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Bez skierowania lekarza: ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej:

 • w stanach nagłych, związane ze stanem zagrożenia życia,

 • za odpłatnością - na podstawie art. 61 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027).

Szczególne uprawnienia:

Uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością (od 1 stycznia 2017 r.) posiadają następujące osoby:

 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,

 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu”,

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,

 • kombatanci,

 • kobiety w ciąży,

 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych mają prawo dostępu do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - art. 57 ust. 2 pkt. 10 i 10a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-22
Data publikacji:2016-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5692