Szpital Wojewódzki w Opolu z akredytacją Ministra Zdrowia

Oznacza to, że spełniamy wyśrubowane standardy w zakresie stacjonarnego lecznictwa szpitalnego. Zweryfikowała to niezależna zewnętrzna komisja akredytacyjna z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia .

Podstawową ideą akredytacji jest dobrowolna ocena szpitala w oparciu o ustalone i jawne kryteria. Placówki, które mają akredytację – gwarantują świadczenia zdrowotne oparte na tzw. dobrych praktykach. Praktyki  te wynikają ze standardów akredytacyjnych. Zawierają kwintesencję zasad etycznej opieki nad pacjentem, dobrej komunikacji i współpracy z jego bliskimi, zasad minimalizujących ryzyko zarówno diagnostyki, jak i terapii. To najwyższe w kraju standardy jakości i bezpieczeństwa opieki.

Akredytacja wyróżnia nasz szpital na rynku usług medycznych. Obecnie w kraju certyfikaty akredytacyjne posiada około 180 szpitali. Na Opolszczyźnie – 8 (dane Centrum Monitorowania Jakości z 11 sierpnia 2021 r.)