Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego z nowym wyposażeniem

Zarząd Województwa Opolskiego zdecydował o przekazaniu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Opolu dotacji w wysokości 1 mln 167 tys. zł.

Pozwoli ona na kupno na potrzeby Bloku Operacyjnego kompletnego zestawu laparoskopowego pracującego w nowej technologii z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej. Ponadto z dotacji kupione zostanie 5 zestawów narzędzi laparoskopowych i lampa operacyjna. Ten wysokospecjalistyczny sprzęt daje możliwość bezpiecznego i niezwykle dokładnego monitorowania tkanek w polu operacyjnym. – – Stosowanie zieleni indocyjaninowej to przełom w chirurgii – mówi dr n. med. Zbigniew Szczepanowski, ordynator oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu – Pozwala na szczegółową ocenę przebiegu naczyń krwionośnych i dokładne monitorowanie ukrwienia operowanych tkanek, co jest szczególnie przydatne w operacjach przewodu pokarmowego wykonywanych metodą laparoskopową. Dotacja Samorządu Województwa Opolskiego przeznaczona zostanie także na adaptację pomieszczeń w przyziemiu pawilonu diagnostyczno-zabiegowego – powstaną tam nowe: archiwum szpitalne, w którym przechowywana jest dokumentacja medyczna i pracownicza, a ponadto depozyt dla pacjentów i szatnia dla personelu medycznego. – Dotacja jest bardzo istotnym wsparciem dla Szpitala, który co roku realizuje inwestycje i zakupy sprzętu medycznego dla poprawy warunków i jakości leczenia, a finansowanie ich ze środków własnych staje się praktycznie niemożliwe z powodu rosnących kosztów utrzymania bieżącej działalności. – mówi Prezes Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, Renata Ruman-Dzido.