Ważne: w jakich godzinach zgłaszać się do Izby Przyjęć

Ze względów epidemiologicznych, pacjenci proszeni są o przybycie do Izby Przyjęć na planowe przyjęcie o godzinie wskazanej przez sekretarkę oddziału.
W szczególności prosimy o nie zjawianie się na Izbie wcześniej niż godzina umówiona.
Podane niżej godziny planowanych przyjęć dostosowane są do specyfiki pracy poszczególnych oddziałów i wymogów pandemii
(obowiązuje od 03.11.2021)
1. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (sekretariat: 77 44 33 409) – 8.30
2. Oddział Kliniczny Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej (sekretariat: 77 44 33 066) – 8.30
3. Odział Kliniczny Pulmonologii (sekretariat: 77 44 33 284)
chemioterapia i program lekowy – 7.15
pozostali pacjenci planowi – 10.15
4. Oddział Chirurgii Ogólnej (sekretariat: 77 44 33 339) – 09.30, za wyjątkiem pacjentów objętych leczeniem biologicznym w ramach programu lekowego – 07:30
5. Oddział Kliniczny Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych (sekretariat: 77 44 33 690) – 7.15
6. Oddział Chorób Wewnętrznych (sekretariat: 77 44 33 472)
– endokrynologia – 09.30, za wyjątkiem pacjentów objętych leczeniem pulsami SoluMedrol – 07:30
– gastroenterologia – 09:30, za wyjątkiem pacjentów objętych leczeniem biologicznym w ramach programu lekowego – 07:30
– diabetologia – 9.30
– choroby wew.– 9:30
7. Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych (77 44 33 056) – 12.00 -17.0