Materiały z Konferencji „Szczepimy się w Opolskim”

 

Prezentujemy materiały z wykładów: dr. n. med. Pawła Grzesiowskiego – eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19., dyr. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dr n. med. Anny Matejuk oraz z-cy dyr. ds. medycznych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, dr. Romana Kolka.