Choroby płuc to wyzwanie cywilizacyjne – mówi dr n. med. Ewa Skrzypczyńska

Dzień Zapalenia Płuc, Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc – przypadają na listopad.  – Choroby płuc to wyzwanie cywilizacyjne – mówi ordynator Klinicznego Oddziału Pulmonologii dr n. med. Ewa Skrzypczyńska.

Wrogiem naszych płuc są m.in.: zanieczyszczone powietrze, palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych, podatność na alergie. Płuca wyniszcza Covid. Tym bardziej powinniśmy o nie dbać, nie tylko w listopadzie, ale zawsze.

Kliniczny Oddział Pulmonologii Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, jak i Poradnia Chorób Płuc przy  szpitalu zapewniają profesjonalną opiekę i profilaktykę chorób płuc. Oto materiał na ten temat w TVP Opole.

TVPooddzialepulmonologii