Informator fundacji Spinacz o organizacjach pozarządowych

Ukazał się Informator o instytucjach oraz organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Opola na rzecz osób z niepełnosprawnością, oraz osób starszych.  Informator został opracowany przez członków Fundacji Rozwoju Społecznego SPINACZ we współpracy z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, członkami Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz organizacjami pozarządowymi, które zechciały się w nim znaleźć.

Informacje zawarte w nim obejmują podstawowe dane kontaktowe, cele, a także główne obszary działalności organizacji pozarządowych. Ponadto Informator uzupełniony został o dane dotyczące działań instytucji skierowanych do osób z niepełnosprawnością i osób starszych, a także Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, Rady Seniorów. W Informatorze znalazły się również informacje o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

Wszystkie najważniejsze informacje zostały również nagrane przez lektora Polskiego Języka Migowego.

Informator znajduje się pod linkiem: Informator_Bliżej Ludzi