Widzieć człowieka. Humanizacja procesu leczenia.

Szpital Wojewódzki w Opolu bierze udział w projekcie „Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19”.
W ramach projektu pracownicy szpitala (medyczni i niemedyczni) oraz pacjenci wypełniają ankiety – są one anonimowe, a uzyskane informacje pozwolą na zbadanie relacji pomiędzy chorym a pracownikami Służby Zdrowia oraz zmian, jakie w tym zakresie zaszły w czasie pandemii. Wyniki zaprezentowane będą podczas Kongresu Humanizacji Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim.