Zasady odwiedzin Pacjentów

Odwiedziny są możliwe w godzinach od 15.00 – 18.00, w wyjątkowych sytuacjach – w innych godzinach (po uzgodnieniu z ordynatorem danego oddziału lub jego zastępcą lub lekarzem dyżurnym).
Osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowania poniższych zasad:
1. Pacjenta w oddziale może odwiedzić jednocześnie jedna osoba (niewskazane są wizyty dzieci poniżej 12 roku życia), zaleca się odwiedziny nie dłuższe niż 15 minut.
2. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno – epidemiologicznymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających na tej samej sali chorych odwiedziny mogą być wstrzymane lub ograniczone przez ordynatora danego oddziału.
3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest przed wejściem na teren szpitala do założenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz stosowania maseczki w sposób ciągły przez cały czas pobytu na terenie szpitala (w przestrzeni zamkniętej).
4. Zaleca się, aby odwiedzający dezynfekowali ręce niezwłocznie po wejściu na teren szpitala oraz powtórnie do oddziału/sali chorych, w której przebywa pacjent.
5. Artykuły i rzeczy osobiste dostarczone pacjentowi należy ograniczyć do minimum.
6. Osoby odwiedzające nie mogą mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
7. W trakcie przebywania na salach chorych zabrania się odwiedzającym siadania na łóżkach.
UWAGA!
W Oddziałach:
-Anestezjologii i Intensywnej Terapii
– Pulmonologii
– Hematologii
na odwiedziny – niezależnie od ich pory – należy uzyskać zgodę ordynatora/zastępcy ordynatora/lekarza dyżurnego.