Projekt „Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego…”

Projekt „Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego  poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu” trwał 5 lat.

Wartość całkowita projektu – ponad 10 milionów złotych.

Poziom dofinansowania z UE – ponad 80%.

Pierwszy etap projektu dotyczył głównie doposażenia Pracowni Endoskopii i Bronchoskopii Szpitala, m.in. w sprzęt EUS wcześniej niedostępny w województwie opolskim. To umożliwia m.in. badanie w kierunku raka trzustki, raka przełyku i raka żołądka, a także wykrycie łagodnych guzów górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pozwala także na wykonanie biopsji różnych zmian znajdujących się w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Kupiliśmy też m.in. jezdny aparat RTG z ramieniem C, stół zabiegowy i wiele innego cennego sprzętu.

Pandemia przyniosła kolejne wyzwania, którym można było sprostać dzięki rozszerzeniu projektu i zakupieniu m.in.: tomografu komputerowego, przyłóżkowego aparat RTG, jezdnego aparatu USG, aparatury do laboratorium, sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo sanitarne Pacjentów i personelu.

Ponadto  w ramach projektu zakupiliśmy niezbędny do obsługi nowych urządzeń sprzęt i oprogramowanie IT oraz przeprowadziliśmy prace budowlane w Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych.