Fotorelacja z Dnia Pielęgniarki

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek z pielęgniarkami oddziałowymi Szpitala Wojewódzkiego w Opolu spotkali się: prokurent Szpitala Katarzyna Sołek, dyr. ds. lecznictwa lek. med. Julian Pakosz oraz jego zastępca lek. med. Roman Kolek. Przekazali na ręce oddziałowych kwiaty życzenia dla całej „pielęgniarskiej kadry”
To jedno z ważniejszych świąt w służbie zdrowia zawód pielęgniarki jest szczególnie trudny, wymagający, ale doceniany.