Wyróżnienie dla Zakładu Medycyny Nuklearnej

Praca Zakładu Medycyny Nuklearnej będzie prezentowana podczas XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej w Białymstoku. Zakład Medycyny Nuklearnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,
po uzyskaniu zgody lokalnej Komisji Bioetycznej, do badania zakwalifikował 20 objawowych chorych (średnia wieku 61 lat) z guzkiem. Terapię radioizotopową poprzedzono 4 tygodniowym okresem przyjmowania leków w celu m.in. zahamowanie wychwytu radiojodu w części gruczołu tarczowego poza guzkiem autonomicznym. Następnie przeprowadzono leczenie radiojodem.
W wyniku leczenia uzyskano całkowite ustąpienie objawów klinicznych.
Po upływie roku od leczenia radiojodem u żadnej z badanych osób nie wystąpiły objawy niedoczynności tarczycy.