Opolskie wspiera Szpital w walce z Covid-19 – podsumowanie

Zakup sprzętu ochronnego, urządzeń a także inwestycje w ludzi i modernizacja szpitalnej infrastruktury – to niektóre z „pandemicznych” zrealizowanych projektów.

Podsumowano projekty Opolskie przeciw Covid-9 i Opolskie wspiera szpitale w walce z Covid-19, w ramach których samorząd Województwa Opolskiego wspierał w pandemicznym czasie jednostki służby zdrowia w Regionie. W ramach tych projektów Szpital Wojewódzki w Opolu zakupił sprzęt i urządzenia pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo i komfort obsługi chorych, podniósł kwalifikacje pracowników szpitala, a także przeprowadził inwestycję poprawiającą jakość pracy. 

W ramach Opolskie przeciw COVID-19 m.in. kupiliśmy:

Kombinezony z ochraniaczami na buty, maski, gogle i wiele wiele innego sprzętu na łączną kwotę ponad 121 tys. złotych.

W ramach Opolskie wspiera szpitale w walce z Covid 19 m.in.:

Przeprowadziliśmy modernizację magazynu na odpady medyczne zakaźne

Przeszkoliliśmy 140 pracowników: pielęgniarek, ratowników medycznych i rejestratorek medycznych.