Opinia Pacjenta jest dla nas ważna

Od 2006 r. Szpital poddaje się zewnętrznej ocenie wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia prowadzonej w oparciu o jednolite standardy akredytacyjne. Ostatnia wizyta akredytacyjna miała miejsce w maju 2021 r. i zakończyła się sukcesem. Otrzymaliśmy certyfikat na kolejne trzy lata. Stale współpracujemy z CMJ. Obecnie – między innymi – biorąc udział w badaniu opinii Pacjentów.
Pasat to sposób na poznanie opinii Pacjentów po to, by dowiedzieć się po jakie narzędzia sięgnąć, aby poprawić jakość świadczonych usług.
Szpital docenia rolę opinii Pacjenta w budowaniu wizerunku placówki, jak i we wskazywaniu słabych i mocnych stron naszej działalności.
Stąd decyzja, by wziąć udział w rekomendowanym przez Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) – badaniu PASAT OPEN, którego założeniem jest badanie doświadczeń pacjentów z hospitalizacji.
Zapraszamy obecnych i byłych Pacjentów do wypełnienia ankiety: https://www.cmj.org.pl/ankiety/opole