Narodowa Strategia Onkologiczna w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu

  1. Minister Zdrowia ogłosił w czerwcu konkurs ofert  na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” – dla podmiotów udzielających świadczenia osobom dorosłym.

Przedmiotem konkursu było dostosowanie polskich ośrodków hematoonkologicznych leczących osoby dorosłe do standardów międzynarodowych European Leukemia Net, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków.

W celu unowocześnienia zarówno aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków oraz zwiększenia jakości realizacji świadczeń.

Szpital złożył wniosek na zakup następującego sprzętu:
1.kardiomonitory ze stacją do centralnego monitorowania – 2 stacje do
centralnego monitorowania i 10 kardiomonitorów dla Oddziału Klinicznego
Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych
2. komory laminarne – 3 szt. (2 szt. dla Zakładu Diagnostyki
Laboratoryjnej i 1 szt. dla Apteki Szpitalnej)
3. system do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF – 1
szt. dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – laboratorium
mikrobiologiczne.

Szpital został wybrany jako realizator ww. zadania i otrzymał dofinansowanie w wysokości 90% kosztów zakupu sprzętu, w tym:
1.kardiomonitory ze stacją do centralnego monitorowania – koszt zakupu
220 000 zł, w tym dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia 198 000 zł
2. komory laminarne – koszt zakupu 261 000 zł, w tym dofinansowanie
Ministerstwa Zdrowia 234 900 zł
3. system do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF –
koszt zakupu 1 000 000 zł, w tym dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia 900
000 zł.

Sprzęt ma być kupiony do końca listopada br.