Informacja o stanie zdrowia powinna być pacjentowi przekazywana w dedykowanym do tego pomieszczeniu,

Pacjent ma prawo: do informacji i szacunku

Pacjent ma zagwarantowane w ustawie o prawach pacjenta m.in. prawo do informacji o stanie zdrowia, proponowanym w procesie leczniczym i diagnostycznym      oraz skutkach leczenia.  Bardzo ważnym aspektem jest też prawo do tajemnicy informacji związanych ze stanem zdrowia pacjenta.

Z uwagi na fakt, iż informowanie o stanie zdrowia pacjenta stanowi bardzo ważny element hospitalizacji pacjenta, powinno się ono odbywać w miejscach do tego przeznaczonych, które przede wszystkim gwarantują intymność, poczucie bezpieczeństwa i brak skrępowania.

W związku z dużą wagą problemu dotyczącego sposobu i miejsc przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjentów, w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu przeprowadza  się cykliczne badania, których celem jest określenie (diagnoza) skali zjawiska niewłaściwego przekazywania informacji pacjentom.   

Jak pokazują badania – z roku na rok nasi Pacjenci coraz wyżej oceniają sposób przekazywania informacji o stanie ich zdrowia  sposobie leczenia. Oto wnioski z najnowszych, przeprowadzonych w czerwcu 2022 r.  badań:W porównaniu do ubiegłorocznego badania ankietowego widoczna jest zdecydowana poprawa w aspekcie informowania o stanie zdrowia pacjenta.

  1. W roku 2022 zwiększono próbę badawczą, w celu uzyskania rzetelniejszych wyników badań.
  2. Spośród 481 pacjentów, nikt nie wskazał, że informacje o stanie zdrowia były przekazywane na korytarzu
  3. Wśród 481 hospitalizowanych 17 pacjentów (3,5%) wskazało, że miejsca przekazywania informacji były nieodpowiednie. Podczas poprzedniego badania 7,5% napisało, że miejsca te nie były odpowiednie, zaś badanie zrealizowane w 2019 roku dało 11% takich odpowiedzi.
  4. W badaniach zrealizowanych w 2022 roku żaden ankietowany nie wskazał korytarza, jako miejsca przekazywania informacji, 15 osób (3,1%) zadeklarowało, że była to sala chorych w obecności innych pacjentów, pomimo, że stan zdrowia umożliwiał na wyjście z sali i przejście np. do dedykowanego do tego celu pokoju. Dla porównania w roku ubiegłym 6.6% wskazało tę odpowiedź, a podczas badania sondażowego zorganizowanego w 2019 roku było to aż 30,8%.