Prowadzimy program lekowy dotyczący akromegalii

Chorzy mogą wziąć udział w dostępnym w naszym Szpitalu programie lekowym dotyczącym akromegalii. Jest to zalecane,  jeśli terapia lekami I generacji nie jest dostatecznie skuteczna. Terapię prowadzimy zarówno w Poradni, jak i Pododdziale Endokrynologii. Wymagane jest skierowanie od lekarza endokrynologa.

Akromegalia jest chorobą przewlekłą związaną z nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu przez guza przysadki mózgowej. Charakteryzuje się postępującą stopniowo zmianą wyglądu zewnętrznego oraz wieloma powikłaniami narządowymi. Akromegalia występuje u osób dorosłych, u których zakończony został proces wzrastania kości. Choroba występuje rzadko, corocznie stwierdza się ją u 3-4 osób na milion. Ocenia się, że w Polsce choruje około 2000 osób. Akromegalię obserwuje się dwukrotnie częściej u mężczyzn.

W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu mamy zakontraktowany program leczenia Pasyreotydem i Pegvisomantem,

Leczenie często polega na usunięciu (ewentualnie zmniejszeniu) guza oraz obniżeniu stężenia hormonu wzrostu IGF-1 do wartości prawidłowych. Najlepszą metodą leczenia jest operacja usunięcie guza przez nos i zatokę klinową wykonywana w wyspecjalizowanych ośrodkach neurochirurgicznych.

Istnieją też leki obniżające stężenie hormonu wzrostu i powodujące zmniejszenie wielkości guza (ale nie prowadzą do jego zniknięcia), Najczęściej stosuje się wstrzyknięcia analogów somatostatyny. Analogi somatostatynowe można stosować przed planowaną operacją lub niecałkowitym usunięciem gruczolaka. Pierwszy rzut leczenia obejmuje długodziałające analogii I generacji. Gdy taka terapia jest nieskuteczna – to w tzw. drugim rzucie farmakoterapii pozostają dwie możliwości leczenia: długodziałającym analogiem somatostatyny II generacji (Pasyreotyd, Signifor LAR) lub antagonistą receptora GH (Pegvisomant, Somavert).

W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu mamy zakontraktowany program leczenia Pasyreotydem i Pegvisomantem, który może być realizowany zarówno w Poradni Endokrynologicznej jak i w Pododdziale Endokrynologii. Warto wziąć udział w tym programie lekowym, jeśli terapia lekami I generacji nie jest dostatecznie skuteczna. Skierowanie na leczenie wypisuje lekarz endokrynolog.

Leczenie dla Pacjenta jest bezpłatne.