Konferencja naukowa z okazji V dekady medycyny nuklearnej w Opolu

Profesor Królicki jest kierownikiem Zakładu Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz
konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny nuklearnej. Uświetni on konferencję swoim wykładem.
Poza nim  wykłady dadzą: dr Diana Jędrzejuk oraz dr Aleksander Skoczylas z ZMN w Opolu.
Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.
Oto program konferencji:
 
24.10.2022
sala dydaktyczna Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
 

12.00 Otwarcie konferencji i powitanie Gości

 

12.10 – 12.50 Wykład inauguracyjny:

Teranostyka czyli fuzja diagnostyki ze spersonalizowaną terapią jako podstawa medycyny nuklearnej

prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej

12 50 – 13.20

Medycyna nuklearna a kardiologia i onkologia

dr hab. n. med. Diana Jędrzejuk

Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Pracownia Medycyny Nuklearnej Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

13. 20 – 13.40

Różne oblicza leczenia radiojodem – doświadczenia własne

dr n. med. Aleksander Skoczylas

Zastępca Kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.