Pracownicy Zakładu Medycyny Nuklearnej z jedną z wyróżnionych prac plakatów.

Pandemia, wojna i… inwestycje. 2022 rok – czas podsumowań

W tym roku załoga Zakładu Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu (część z niej na zdjęciu) – miała szczególne powody do zadowolenia.

Zakład Medycyny Nuklearnej zyskał uprawnienia do prowadzenia specjalizacji lekarskich – może szkolić lekarzy na podstawie programu specjalizacji w dziedzinie medycyny nuklearnej. Program zatwierdzony jest przez Ministra Zdrowia a akredytacji na prowadzenie specjalizacji udzieliło Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Na XVII zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej w Białymstoku – nasz ZMN zaprezentował plakat pokazujący efekty leczenia radioaktywnym jodem guzków autonomicznych tarczycy. Praca zyskała wyróżnienie. Pod koniec roku – w październiku – w Szpitalu odbyła się konferencja poświęcona półwieczu medycyny nuklearnej w Opolu.

Rozwój to znak rozpoznawczy Szpitala. Inwestowaliśmy w szkolenia, zarówno medyczne, jak dotyczące jakości świadczonych usług. W nowej sali dydaktycznej odbyło się wiele wykładów (np. poświęcony problematyce leczenia antybiotykami w dobie pandemii, przygotowany przez wybitnego eksperta w tej dziedzinie – dr hab. n. med. Jarosława Woronia). Wysiłki związane z kształceniem kadry i dbałością o wysoką jakość przynoszą efekty. W 2022 roku ponownie zyskaliśmy certyfikat dobrej praktyki żywienia oraz certyfikat „Szpital bez bólu”.

Nawet w tak ciężkim okresie potrafimy odnosić sukcesy i stawiać na rozwój. W ramach projektu Opolskie przeciw COVID-19 m.in. kupiliśmy sprzęt i odzież ochronną dla medyków na łączną kwotę ponad 121 tys. złotych. W ramach Opolskie wspiera szpitale w walce z Covid 19 m.in.: przeprowadziliśmy modernizację magazynu na odpady medyczne zakaźne. Nasz szpital stał się także atrakcyjnym miejscem pracy dla medyków-uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Z powodzeniem odnaleźli się oni m.in. w Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych, w Stacji Dializ, czy w Oddziale Klinicznym Pulmonologii.

Rok 2022 był rokiem zamknięcia Projektu „Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu”. Realizowany był 5 lat. Wartość całkowita projektu – ponad 10 milionów złotych! Poziom dofinansowania z UE – ponad 80%. Dzięki temu projektowi doposażono Zakład Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej Szpitala, m.in. w sprzęt EUS -wcześniej niedostępny w województwie opolskim.

Umożliwia to m.in. badanie w kierunku raka trzustki, raka przełyku i raka żołądka, a także wykrycie łagodnych guzów górnego odcinka przewodu pokarmowego. Kupiliśmy też m.in. jezdny aparat RTG z ramieniem C, stół zabiegowy i wiele innego cennego sprzętu. Pandemia przyniosła kolejne wyzwania, którym można było sprostać dzięki rozszerzeniu projektu i zakupieniu m.in.: tomografu komputerowego, przyłóżkowego aparatu RTG, jezdnego aparatu USG, aparatury do laboratorium, sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo sanitarne Pacjentów i personelu. Projekt został zamknięty. Efekty będą służyć Pacjentom lata.

Podobnie latami służyć będzie sprzęt kupiony w 2022 r. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Zdrowia – doposażyliśmy: Oddział Kliniczny Hematologii w kardiomonitory ze stacją do centralnego monitorowania, Aptekę Szpitalną – w komorę laminarną do przygotowywania leków jałowych a Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – w 2 komory laminarne i system do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF;

Wsparcie finansowe Wojewody Opolskiego pozwoliło na zakup analizatora parametrów krytycznych oraz aparatu do znieczulenia w związku z COVID-19;

Finanse przekazane przez Samorząd Województwa Opolskiego umożliwiły nam zakup kosztownego sprzętu: agregatu prądotwórczego dla Stacji Dializ i serwerowni, aparatu do znieczulenia, dwóch wideogastroskopów, wideokolonoskopu, wideobronchoskopu, lampy operacyjnej, przystawki ortopedycznej wyciągowej, napędów operacyjnych, oraz 52 koncentratorów tlenu.

Mimo ciężkich czasów – nie boimy się wielkich inwestycji. W połowie roku ruszyła rozbudowa budynku Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Prace są na finiszu. Podobnie – jak modernizacja Apteki Szpitalnej dla potrzeb pracowni cytostatycznej i żywienia pozajelitowego.

Kadra szpitala – zarówno medyczna, jak i administracyjna angażuje się w działania związane z edukacją zdrowotną. W Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta zorganizowaliśmy akcję informacyjną jak bezpiecznie stosować leki. Akcja prowadzona była bezpośrednio w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (plakaty, rozmowy z Pacjentami), jak i w mediach internetowych (m.in. wywiady, poradniki).