Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, w pomieszczeniach Poradni Urazowo-Ortopedycznej, funkcjonuje prowadzona przez firmę Falck Medycyna – Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna (NSOZ).
Działa ona w dni robocze w godz. 18.00-8.00. W weekendy i święta – całodobowo.
We wcześniejszych godzinach – zgodnie z przepisami – chorzy powinni być przyjęci przez swych lekarzy „rodzinnych” w przychodniach (POZ).
Ponieważ jednak dostęp do lekarzy rodzinnych jest utrudniony, Pacjenci zgłaszają się do NSOZ – jeszcze przed godzinami jej otwarcia.
Szpital udostępnia oczekującym na otwarcie NSOZ hol obok Poradni Urazowo-Ortopedycznej.
Prosimy jednak brać pod uwagę, że ma on ograniczoną powierzchnię.
Od godz. 18.00 pomieszczenia NSOZ są otwarte.