Panuje grypa! Komunikat dla odwiedzających naszych Pacjentów

W związku z obserwowaniem wzrostu liczby zakażeń wirusem grypy i chorób grypopodobnych, potwierdzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu, uprzejmie prosimy o ograniczenie do minimum odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych w naszym Szpitalu.

            W razie konieczności odwiedzin, osoby poruszające się po Szpitalu zobowiązane są do zachowania poniższych zasad:

  1. Osoby odwiedzające nie mogą mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
  2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest, przed wejściem na teren szpitala, do założenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz stosowania maseczki w sposób ciągły przez cały czas pobytu na terenie szpitala (w przestrzeni zamkniętej) – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.
  3. Zaleca się, aby odwiedzający dezynfekowali ręce niezwłocznie po wejściu na teren szpitala oraz powtórnie do oddziału/sali chorych, w której przebywa pacjent.
  4. Pacjenta w oddziale może odwiedzić jednoczasowo jedna osoba (niewskazane są wizyty dzieci poniżej 12 roku życia), zaleca się odwiedziny nie dłuższe niż 15 minut.
  5. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno – epidemiologicznymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających na tej samej sali chorych, odwiedziny mogą być wstrzymane lub ograniczone przez Ordynatora danego oddziału.
  6. W trakcie przebywania na salach chorych zabrania się odwiedzającym siadania na łózkach.

Pamiętajmy, że przestrzegając powyższych zasad chronimy swoich bliskich.