Spotkanie noworoczne załogi

Rok 2023. Niech będzie rokiem wzajemnej życzliwości i współpracy

O rozwoju pulmonologii, endoskopii diagnostycznej i zabiegowej a także medycyny nuklearnej i diagnostyki laboratoryjnej mówili pracownicy Szpitala na spotkaniu z Dyrekcją.

– Badania bez znieczulenia to już przeszłość – mówił m.in. dr Jacek Pawełczak kierownik Zakładu Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej; zaś dr. Magdalena Żurek podkreśliła znaczenie badań profilaktycznych dotyczących nowotworów przewodu pokarmowego.

Dr Aleksander Skoczylas z Zakładu Medycyny Nuklearnej zapowiedział, że od stycznia w ZMN kształcić się będzie pierwszy lekarz rezydent.

Dr Krystian Kościów, kierownik Stacji Dializ wykazał jak intensywnie zwiększa się ilość osób dializowanych, zaś kierowniczka Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Krystyna Ginter zapraszała do współpracy w rozbudowanym Zakładzie, którego oddanie do użytku nastąpi już wkrótce.

Nie zabrakło życzeń, miłych słów i uśmiechu.

– Cieszę się, że rok 2022 r. kończymy z lekkim dodatnim wynikiem finansowym, co jest w obecnych realiach wydarzeniem niebywałym. – mówiła Prezes Zarządu Szpitala, Renata Ruman Dzido – W 2023 r. planuję częstsze spotkania, które będą dotyczyły między innymi omówieniu realizacji bieżących kontraktów i ponoszonych kosztów.

Dziękując  za rok 2022 i wprowadzając w rok 2023  – prezes przekazała załodze życzenia dotyczące wzajemnej życzliwości:   – Życzyłabym sobie i  wszystkim, abyśmy byli życzliwi, zwracali uwagę na to, jak siebie nawzajem traktujemy, żebyśmy byli dla siebie dobrzy. Każdy, na swoim stanowisku pracy, w każdych relacjach – których mamy w Szpitalu bardzo dużo – winien być życzliwym.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Roman Kolek: zwrócił uwagę na to, że współpraca, szczególnie między oddziałami,  jest gwarancją rozwoju i sukcesu.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami wszystkich pionów i oddziałów Szpitala – już wkrótce.

Spotkanie noworoczne załogi
Spotkanie noworoczne załogi
Spotkanie noworoczne załogi
Spotkanie noworoczne załogi
Spotkanie noworoczne załogi
Spotkanie noworoczne załogi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *