Wyniki ankiet wśród Pacjentów oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Fundusze Europejskie dla zdrowia

Jak czytamy w programie FEO 2021-2027 – głównymi celami interwencji w obszarze zdrowia będą m.in.: skrócenie okresu hospitalizacji, opieka jednodniowa, czy też rozwój opieki koordynowanej (z uwzględnieniem roli POZ i AOS).

Nadrzędnym celem jest bowiem zapewnienie  wszystkim obywatelom dostępu do świadczeń w ilości i czasie adekwatnym do uzasadnionych potrzeb zdrowotnych.

Program FEO 2021-2027  dla Opolskiego został przyjęty przez Komisję Europejską i oficjalnie zainaugurowany w tym tygodniu podczas uroczystości w Teatrze i. J. Kochanowskiego.

FEO 2021-2027 ma rekordową wartość – ponad 966 mln euro. 63 mln z tej kwoty – są przeznaczone na inwestycje bezpośrednio służące zdrowiu mieszkańców województwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *