Blok operacyjny

Dziś Ogólnopolski Dzień Transplantacji

26 stycznia obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Transplantacji

W ten sposób upamiętniony został pierwszy udany przeszczep nerki w Polsce, który miał miejsce 26 stycznia 1966 r. Przeszczepu dokonały zespoły: Kliniki Chirurgicznej kierowanej przez prof. Jana Nielubowicza i Kliniki Chorób Wewnętrznych, kierowanej przez prof. Tadeusza Orłowskiego, Akademii Medycznej w Warszawie. Nerkę pobrano od osoby zmarłej. Biorcą narządu była 18-letnia Danuta Milewska, uczennica szkoły pielęgniarskiej.

Po śmierci możesz zostać dawcą nie tylko narządów (serca, wątroby, trzustki, płuc, nerki, jelita), ale także rogówek i innych tkanek (skóry, kości, zastawek serca). Możesz uratować życie co najmniej sześciu chorym, przekazując:

  • serce
  • płuca
  • wątrobę
  • nerki
  • trzustka
  • jelito cienkie.

Także za życia możesz ofiarować część siebie drugiemu człowiekowi. Jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala, możesz z zachowaniem pełnego własnego bezpieczeństwa zostać żywym dawcą nerki.

Przeszczep nerki to ogromna szansa na wydłużenie życia także dla osób dializowanych. Prognozowany czas przeżycia pacjenta po transplantacji nerki wynosi 20 lat, a oczekującego na przeszczepienie chorego dializowanego — 10 lat.

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, nie musisz nigdzie zgłaszać, że chcesz po śmierci przekazać swoje narządy oczekującym na przeszczep. Natomiast w przypadku osoby małoletniej zgodę na to muszą wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni.

Na zdjęciu poniżej: Stacja Dializ działająca przy Szpitalu Wojewódzkim w Opolu

Stacja Dializ