Informacja o stanie zdrowia powinna być pacjentowi przekazywana w dedykowanym do tego pomieszczeniu,

Szanujemy prawa pacjenta

Jeszcze w 2020 roku w 31 % przypadkach informacji o stanie zdrowia Pacjenta udzielano w sali chorych w obecności innych pacjentów.

Dwa lata później zdarzyło się tak jedynie w 3 % udzielanych informacji i były to sytuacje wyjątkowo rzadkie oraz uzasadnione stanem zdrowia pacjenta.

Jeszcze w 2020 r zdarzało się o stanie zdrowia informować Pacjentów na korytarzu. Zdarzyło się to w 14 % przypadków wskazanych w ankietach przez pacjentów. W roku 2022 – było to 0% przypadków.

Dane te pochodzą z badań ankietowych satysfakcji pacjentów i pokazują, że respektowania praw pacjentów należy stale się uczyć i doskonalić. W Szpitalu Woewódzkim robimy to skutecznie.

Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

Informacje o stanie zdrowia udzielane są przez lekarza i pielęgniarkę, rehabilitanta, ratownika medycznego, opiekuna medycznego – każdy w swoim zakresie.

Informowanie o stanie zdrowia powinno odbywać się w miejscu zapewniającym dyskrecję.

Jeżeli stan pacjenta nie pozwala na wyjście z sali do pokoju udzielania informacji, należy zapewnić choremu warunki zapewniające intymność, np. stosowanie parawanów przyłóżkowych, mówienie ściszonym głosem, itp.

Jeżeli pacjent jest w stanie poruszać się, informacje o planowanym leczeniu, stanie zdrowia oraz zaleceniach, przekazywane są w dedykowanym do tego celu pokoju.

Bezwzględnie zabrania się informowania pacjentów o ich stanie zdrowia na korytarzach