Wykład profesora Jarosława Woronia

Prof. Woroń o antybiotykoterapii: Pamiętaj, by nie zaszkodzić, chcąc pomóc

Obserwacje kliniczne wskazują, że w  wyborze antybiotyków nierzadko popełniane są błędy, które rzutują zarówno na skuteczność, jak i na bezpieczeństwo stosowanej terapii przeciwbakteryjnej. – podkreśla prof. Jarosław Woroń ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie.

Profesor był gościem i wykładowcą w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Podczas wykładu dla kadry medycznej wskazał m.in. co należy rozumieć przez nieprawidłowo dobraną antybiotykoterapię. To chociażby brak uwzględnienia chorób współistniejących u pacjenta, brak uwzględnienia interakcji z innymi stosowanymi lekami, czy też niewłaściwy dobór dawki leku.

Niewystarczające stężenie antybiotyku w miejscu infekcji, mogące mieć związek zarówno ze stanem klinicznym pacjenta, jak i postępowaniem terapeutycznym, w którym wybrano antybiotyk o nieoptymalnej penetracji do miejsca zakażenia lub szybszej eliminacji z ustroju, z uwagi na inne stosowane leki.

– Zawsze należy też uwzględnić bariery penetracyjne dla leków przeciwbakteryjnych, co wprost ma wpływ na ich stężenie w miejscu infekcji, a także bezwzględnie należy pamiętać o klinicznej interpretacji otrzymanego antybiogramu. – podkreśla profesor.

Do głównych błędów medyków należy zaliczyć: stosowanie antybiotyków w infekcjach wirusowych, niewłaściwy wybór antybiotyku oraz jego nieprawidłowe dawkowanie, a także zbyt długi czas stosowania.

Szpital Wojewódzki w Opolu prowadzi stałe wykłady i spotkania z ekspertami dbając o wysoki poziom wiedzy i samokształcenie się kadry medycznej.