Dotacje pozwolą między innymi na inwestycję w cyberbezpieczeństwo Szpitala.

Dotacje Samorządu Województwa Opolskiego dla naszego Szpitala

Samorząd Województwa Opolskiego przyznał Szpitalowi Wojewódzkiemu 3 dotacje na łączną kwotę ponad  5 milionów złotych.

Pozwolą one m.in. pokryć koszty inwestycji w cyberbezpieczeństwo naszego Szpitala, w tym w  rozbudowę pomieszczeń IT oraz rozbudowę i wykonanie niezbędnych instalacji, a także zakup wyposażenia teleinformatycznego.

Kolejna dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny.

Największa dotacja – niemal 3 miliony złotych  – dotyczy zakupu sprzętu i aparatury medycznej. To między innymi: sufitowe lampy operacyjne, jezdny zestaw artroskopowy, urządzenie do zbierania płynów ustrojowych, sterylizator do drobnych narzędzi, myjnia do narzędzi chirurgicznych, myjka endoskopowa, bronchoskop ultrasonograficzny EBUS, aparat do kriobiopsji, system do automatycznej weryfikacji rozmazów i wiele innych.

Dzięki wsparciu dotacji Samorządu Województwa Opolskiego – Szpital Wojewódzki jest nowoczesną i stale rozwijającą się jednostką.